IRT 3000

Sadržaj

Prof. dr Vladimir Popović ponovo izabran za dekana Mašinskog fakulteta

15.05.2024

Profesor dr Vladimir Popović ponovo je izabran za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a kao prioritet u novom mandatu naveo je nastavak reforme fakulteta koja je usmerena na inoviranje studijskih programa, unapređenje naučno-istraživačkog rada i intenziviranje međunarodne naučne i privredne saradnje, kroz projekte i u skladu sa novim tehnološkim izazovima.

slika 2 (news - 19)
Foto: Mašinski fakultet u Beogradu

Savet Mašinskog fakulteta je na sednici održanoj u sredu 24. aprila jednoglasno podržao predlog Nastavno-naučnog veća da prof. Popović bude na čelu Mašinskog fakuleta i u narednom mandatnom periodu od tri akademske godine, od 2024/2025. do 2026/2027. godine. Prethodno je na sednici Nastavno-naučnog veća prof. Popović dobio podršku čak 160 članova Veća, od ukupno njih 183 koji su glasali. To je najveći broj glasova koje je jedan kandidat za dekana dobio u poslednjih nekoliko decenija na tajnom glasanju na Nastavno-naučnom veću.

Ovo je drugi put da najviši organi upravljanja Mašinskog fakulteta biraju prof. Popovića za dekana. Prvi mandat prof. Popoviću počeo je 1. oktobra 2021. godine, a današnjom odlukom Saveta Mašinskog fakulteta, drugi mandat započeće 1. oktobra 2024. godine.

Zahvalivši se na ukazanom poverenju, prof. Popović je rekao da su u protekle tri godine aktivnosti Mašinskog fakulteta bile su usmerene na opremanje i jačanje laboratorijskih kapaciteta, kao i na ojačavanje ljudskih resursa i razvoj naučnog podmlatka (primljena su 23 nova asistenta u poslednje tri godine). Intenzivno se radilo i na povećanju vidljivosti naučno-istraživačkog rada, uspostavljanjem digitalnog repozitorijuma naučnih rezultata i publikacija pod nazivom Machinery, koji broji više od 7.500 referenci.

Poseban akcenat je stavljen na aktivnosti koje imaju za cilj da studenti kroz razne projekte tokom studiranja što više sarađuju sa domaćom i međunarodnom naučnom i poslovnom zajednicom i tako steknu što više praktičnih znanja. Samo u proteklih godinu dana postpisano je više od 250 ugovora saradnje sa privredom, a na javnim pozivima Fonda za nauku Republike Srbije i Fonda za inovacionu delatnost ostvareni su zavidni rezultati i znatan napredak u odnosu na prethodni period. Ostvarena je i bogata međunarodna naučna saradnja sa vodećim institucijama iz  velikog broja zemalja. Intenzivirana je aktivnost i na međunarodnim projektima. Sve to ne bi bilo moguće bez timskog rada i velike uloge svih prodekana, članova Dekanskog kolegijuma.

Mašinskom fakultetu je produžena nacionalna akreditacija svih studijskih programa na svim nivoima studija (uz izuzetno visoke ocene – prosečno 9,92: u poređenju sa 8,33 iz 2017), kako na srpskom tako i na engleskom jeziku, a produžena je i akreditacija Britanskog kraljevskog društva brodograđevinih inženjera, čime je potvrđen i međunarodni kvalitet studija mašinstva.

„Veličanstvena Svečana akademija, kojom smo obeležili 75 godina Mašinskog fakulteta kao samostalne visokoškolske ustanove, kao i Monografija koja je objavljena povodom jubileja, na najbolji način pokazuju mesto i ulogu našeg fakulteta u društvu, ali oslikavaju rezultate rada i u prethodne tri godine. Prethodne godine je obeležilo stabilno poslovanje, a 2023. je najuspešnija godina u poslednje tri decenije, povećan je prihod od školarina, i što je još važnije povećana je saradnja sa privredom. U narednom periodu očekju nas mnogi izazovi, koji zahtevaju da im spremni krenemo u susret. Osnovni cilj kome težimo svakako je stalno podizanje kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja, čime ćemo potvrditi vodeću nacionalnu poziciju i nastaviti put afirmacije naše ustanove kao regionalnog lidera u obrazovanju inženjera mašinstva.  Radićemo na unapređenju postojećih studijskih programa, ali i na razvoju novih, u skladu sa potrebama tržišta i razvojem novih tehnologija. Nastavićemo da jačamo laboratorijske i istraživačke kapacitete i intenzivirati aktivnosti na uspostavljanju strateškog partnerstva sa vodećim inostranim univerzitetima, baziranog na dvosmernoj saradnji, uključujući i otvaranje prema fondovima izvan Evropske Unije. Saradnja sa privredom kroz kvalitetnije uređenje te oblasti i zajedničko učestvovanje na što većem broju tendera ostaje jedan od ključnih prioriteta i u narednom periodu. Posle tri godine upravljanja fakultetom uveren sam da na njemu postoje energija, znanje i elan za unapređenje mnogih segmenata rada. Vreme u kome živimo je vreme inženjerstva i to je činjenica koja nam ide na ruku. Zadatak naše generacije profesora i uprave fakulteta je da sve te mogućnosti iskoristimo na pravi način. Na to nas obavezuju i dva izuzetna priznanja koja smo dobili 2023. godine – Sretenjski orden i Svetosavska nagrada“, poručio je, između ostalog, prof. Popović.
 

Izvor: Mašinski fakultet u Beogradu

ar©tur 2021