IRT 3000

Sadržaj

tekuća godina

IRT3000Adria 50/2020

Koronavirus ne samo da je izmijenio naš svakodnevni život, on će izmijeniti i način na koji ćemo živjeti ubuduće, ali i na koji ćemo raditi. A samo nam je dao poticaj da koristimo tehnologije koje već imamo i uređaje koji već postoje, ali smo neke od njih smatrali skupima i nepotrebnima.

Uvodnik 50.pdf

ar©tur 2016