IRT 3000

Sadržaj

pretplata na časopis

Redovnim studentima, srednjoškolcima i penzionerima - uz pismeni dokaz statusa - priznajemo 15% popusta

Dozvoljavam korišćenje gore navedenih podataka u pretplatničkom obrascu za namene pismenog i e-obaveštavanja o časopisu IRT3000 i njegovim stručnim sadržajima. Kompanija Profidtp d.o.o., kao izdavač časopisa IRT3000, obavezuje se da će odgovorno upotrebljavati podatke i da ih neće nikome posredovati.

U skladu s članom 73 ZVOP-1 vas obaveštavamo o pravima: „Pojedinac može da bilo kada pismeno ili na drugi dogovoreni način zahteva da upravljač ličnim podacima trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za namenu neposrednog marketinga. Upravljač ličnim podacima dužan je da u 15 dana na odgovarajući način spreči korišćenje ličnih podataka za namenu neposrednog marketinga i o tome pismeno obavesti pojedinca koji je to zahtevao«

ar©tur 2021