IRT 3000

Sadržaj

o časopisu

- Šta je časopis IRT3000 АДРИА?
- Šta donosi časopis IRT3000 АДРИА?
- Kome je časopis namenjen?
Uredništvo

Šta je časopis IRT3000 АДРИА?

12_200.png

Kao što je poznato časopis se već dugi niz godina izdaje na slovenačkom i hrvatskom jeziku, a sve je počelo još daleke 2006. godine kada je u Sloveniji odštampan prvi broj časopisa IRT3000. Godinu dana kasnije, 2007. godine IRT3000 je počeo da izlazi i na hrvatskom jeziku sa oznakom IRT3000 ADRIA i ovo izdanje se slao u Hrvatsku, Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju.

Međutim, u poslednjih nekoliko godina došlo je do puno pitanja u Srbiji da li postoji mogućnost da se časopis štampa posebno i na srpskom jeziku, a koji bi pored standardnih stručnih tekstova, obuhvatao još više lokalnih tema iz oblasti koje pokrivamo. Posebno interesovanje za to istakle su lokalne kompanije iz Srbije, ali i fakulteti i stručne tehničke škole koje su nas podstakle da razmislimo i tako smo odlučili da tokom 2023. godine počnemo sa izdavanjem IRT3000 АДРИА na srpskom jeziku.

Brzi razvoj proizvodnih postupaka i povezivanje s informatizacijom prouzrokuje pravu eksploziju novosti i informacija, koje su nužno potrebne za uspešno poslovanje firmi, ali do njih je teško doći u sažetom i pročišćenom obliku. Savremeni trendovi bitno utiču na konkurentnost i zahtevaju praćenje brzog tehnološkog razvoja. Važna je takođe i informiranost o tehnološkom napretku koji se događa u našoj okolini, posebno zato što mnoga inovativna rešenja ostaju između zidova pojedinih firmi. Časopis IRT3000 АДРИА će osiguravati prostor za predstavljanje i razmenu tih informacija, što će za pojedine firme ujedno biti i promocija njihovih rezultata. Časopis će tako otvarati nove mogućnosti za međusobno povezivanje firmi i drugih ustanova.

Firmama će na njihovu želju biti omogućena objava rezultata i u inostranim časopisima što će omogućiti predstavljanje njihovih rezultata i u drugim državama u Europi.

U časopisu IRT3000 АДРИА smo svesni kako je pritisak na razvoj novih inovativnih proizvoda trajno u porastu, a optimizacija razvoja i proizvodnje je jedna od mogućnosti u borbi s konkurencijom. Stoga ćemo tom području posvećivati posebnu pažnju.

Šta donosi časopis IRT3000 АДРИА?

5_200.pngČasopis će donositi u svojim prilozima najnovije trendove s područja metalne industrije i industrije nemetala, informacije o međunarodnoj organizaciji ISTMA (International Special Tooling & Machining Association), te mnoštvo informacija s područja inovacija, tehnoloških rešenja u firmama i njihovih razvojnih projekata.

U časopisu će se posebna pažnja posvetiti iskustvima iz prakse, preko kojih će se predstavljati stručnjaci iz industrije i komentarisati razna tehnološka rešenja. Ti će stručnjaci preko časopisa IRT3000 sa širom javnošću podeliti informacije o tome kako su unapredili već usvojene tehnološke procese, te povisili proizvodnost u svom radnom okruženju. Takva rešenja iz uspešne srpske i inostrane prakse znaće prepoznati i iskoristiti i menadžeri srpskih firmi, koji svoje firme trebaju usmeravati ka osiguranju trajnog rasta i očuvanju konkurentnosti na tržištu.

Časopis će donositi detaljne izveštaje sa svetskih i domaćih sajmova i ostalih priredbi s područja koja časopis obrađuje. Bolja informisanost čitataoca osiguraće se takođe prevođenjem članaka iz inostranih strukovnih časopisa. Na taj način će čitaocima na srpskom jeziku biti predstavljena inostrana saznanja, istraživanja i upoređivanje postupaka, tehnologija ili opreme.

21_200.pngU časopisu neće izostati ni stručni članci i teorijski stavovi iz akademskih krugova. Časopis će osigurati članke koji će donositi informacije o povezivanju akademskog okruženja i industrije. Posebna pažnja će biti posvećena pojedinim tematskim celinama, koje će biti podrobnije predstavljene čitaocima. Osim pružanja gotovih rešenja tematske celine će predstavljati i izvor informacija o tome kako se suočiti s određenom problematikom i kako izbeći mogući neuspeh. Za tematske celine, prvenstveno s područja nemetala i informatizacije, brinuće se tematski urednici. Između ostalog, tu će se nalaziti informacije o najnovijim trendovima s područja prerade polimera, informacije o poboljšanjima i unapređenim postupcima, novosti s područja mašinske opreme, izveštaji i komentari s najvećih svetskih sajmova polimerstva, te predstavljanja uspešnih prerađivača polimera.

Novostima s područja informatizacije, s težištem na CAx i PLM, pridružiće se i novosti koje se tiču novih proizvoda, novosti sa sajmova i strukovnih predstavljanja, informacije o događanjima i ponudi na području IT u Srbiji, razgovori i iskustva korisnika te članci o praksi srpskih firmi.

Kome je časopis namenjen?

3_200.pngČasopis IRT3000 АДРИА je namenjen svima koje zanima tehnološki razvoj i nove tehnologije, te svima koji žele biti upoznati s razvojem već usvojenih tehnologija ili traže put ka poboljšanju sopstvene delatnosti. U časopisu će takođe zanimljive tekstove pronaći svi uključeni u područja metalske industrije, industrije nemetala, te informatizacije i automatizacije.

Časopis je namenjen mašincima, tehničarima, inženjerima, tehnolozima, serverima mašina, menadžerima, preduzetnicima, zanatlijama, svima koji se bave preradom metala i nemetala. Nove informacije i znanja s područja materijala i postupaka prerade takođe će biti korisni razvojnim inženjerima koji razvijaju nove proizvode, konstruktorima alata, alatničarima, tehnolozima u proizvodnji. Prodajne i nabavne službe pronaći će u časopisu zanimljivosti i za svoje područje, jer će časopis donositi i opšte informacije za širi krug čitaoca.

16_200.pngU časopisu IRT3000 АДРИА korisne informacije naći će i stručnjaci iz akademskih krugova, univerzitetski profesori i srednjoškolski nastavnici, koji imaju zadatak da šire tehničku kulturu među mlađim generacijama. Posebno je želja da se podstaknu đaci i studenti tehničkih struka na čitanje časopisa, jer im časopis može poslužiti kao pomoć tokom školovanja, te predstavljati izvor ideja pri kreiranju sopstvene karijere.

Konačno, na raspolaganju će biti informacije o događanjima u privredi, trendovima, željama i potrebama industrije svima koji su na položajima u državnoj upravi koji im omogućuju donošenje važnih odluka vezanih za održivi razvoj. Svima koji se žele kritički osvrnuti na postojeće stanje u srpskoj privredi, te dati konstruktivne predloge za moguće puteve razvoja srpske privrede, biće omogućeno svoja stanovišta izneti u časopisu.


Uredništvo

Uredništvo časopisa IRT3000 ADRIA, marketing i pretplate za Srbiju: 
Lidija Obradović
SMV Technologies DOO
Dušana Danilovića 3/112,
RS-21000 Novi Sad, Srbija;
GSM: +381 60 140 14 42

Opšte informacije: 


Izdavač časopisa IRT3000 АДРИА:
PROFIDTP, d. o. o.
Gradišče VI 4
1291 Škofljica
Slovenija

OIB: SI56342764
Matični broj: 2185016
Bank: NLB, d. d., Trg republike 2,
1520 Ljubljana, Slovenija
SWIFT: LJBASI2X

 

Glavni i odgovorni urednik: Darko Švetak

ar©tur 2021