IRT 3000

Sadržaj

Otvaranje Javnog poziva za program PROMIS 2023

19.05.2023

Program PROMIS 2023 je namenjen mladim istraživačima i naučnicima u ranoj fazi karijere i ima za cilj podršku novim istraživanjima i razvoju novih ideja u svim naučnim oblastima.

slika 3Foto: Fond za nauku Republike Srbije

Za realizaciju programa PROMIS 2023, devetog programa Fonda za nauku, izdvojeno je 4 miliona evra. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji (Projekat SAIGE), partnerski projekat Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke.

Naučnici u ranoj fazi karijere će kroz otvoreni poziv Fonda za nauku moći da predlažu svoje predloge projekata iz svih oblasti nauka, formiraju svoje timove i steknu važno iskustvo u upravljanju naučnim projektima. Na novom programu, rukovodioci projekata će moći da budu doktori nauka koji su naziv doktora nauka stekli najviše 7 godina pre dana zaključivanja javnog poziva, a članovi tima mladi istraživači i istraživači u ranoj fazi karijere.

Maksimalan budžet projekata može biti do 150.000 evra po projektu, dok je trajanje projekata do 24 meseca.

Sredstva su namenjena za rad istraživačkih timova, opremu i potrošni materijal, međunarodnu saradnju, objavljivanje naučnih publikacija, kao i druge aktivnosti koje su neophodne za realizaciju projekta.

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za program PROMIS 2023 je otvoren 04.05.2023.

Detalji o programu i načinu prijave biće objavljeni na zvaničnoj stranici Fonda za nauku Republike Srbije.

Izvor: www.fondzanauku.gov.rs

ar©tur 2021