IRT 3000

Sadržaj

Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja

13.06.2022

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 27. oktobra 2022. godine započinje sedmi po redu Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja IWE/IWT.

slika 1

Mašinski fakultet u Beograd, kao ovlašćeno telo za obrazovanje kadrova u zavarivanju za Srbiju, objavio je poziv za upis sedme generacije polaznika Kursa za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja IWE/IWT. Ovaj kurs se održava prema programu Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW (Doc. IAB-001r11-20, Doc. IAB-252r5-19) i deo je međunarodnog sistema za obrazovanje, kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u zavarivanju.

Po završenom i položenom kursu dobija se IWE/IWT diploma koja je priznata u celom svetu. Postoji mogućnost dobijanja i evropske diplome EWE/EWT po zahtevu.

Ukupni fond časova za međunarodne inženjere zavarivanja je 448 časova, od čega je 388 časova predviđeno za teoretsku nastavu, a 60 časova za praktičnu obuku. Za međunarodne tehnologe zavarivanja, fond časova je 369 (309+60).

Teoretska nastava biće organizovana na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a vežbe će biti organizovane u prostorijama Mašinskog fakulteta, kompanije Messer Tehnogas-Castolin Eutectic i u laboratoriji za IBR preduzeća Konmat Beograd.

Predavanja će se održavati tri dana u nedelji: četvrtkom, petkom i subotom, sa početkom u 9h, u prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu.Svu potrebnu literaturu neophodnu za praćenje nastave kandidati dobijaju na početku kursa.

Za sve bliže informacije i prijavu kontaktirajte:

www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2021