IRT 3000

Sadržaj

Objavljena konačna rang lista Fonda za nauku projekata iz oblasti veštačke inteligencije

27.07.2020

U okviru Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije, Fond za nauku će finansirati 12 projekata.

slika 1
Na javni poziv koji je zatvoren 31. januara 2020. godine prijavilo se 70 istraživačkih timova. U Prvi stepen evaluacije je prošlo 53 projekata, a u Drugi stepen je upućeno 25 projekata.

Programski odbor za evaluaciju projekata je u skladu sa Zakonom o Fondu za nauku Republike Srbije i članom 26. stav 3. Akta o ciljevima, načinu realizacije i uslovima finansiranja projekata u okviru Programa za razvoj veštačke inteligencije formirao  rang listu predloga projekata koji su zadovoljili oba stepena evaluacije i koji će biti finansirani u okviru raspoloživih sredstava. Naučni savet Fonda za nauku je dao pozitivno mišljenje na tu listu, a Upravni odbor je usvojio konačnu listu Projekata za koje se odobrava finansiranje.

Nakon završene evaluacije, šest projekata je odobreno iz osnovnih (potprogram PRVI_O), a šest iz primenjenih istraživanja (potprogram PRVI_P).

U okviru potprograma PRVI_O najviše rangirani projekat je ocenjen sa 94 poena, a poslednji odobren za finansiranje nosi 79,33 poena.

U okviru potprograma PRVI_P najviše rangirani projekat je ocenjen sa 91 poenom, a poslednji odobren za finansiranje nosi 83,67 poena.

Ciljevi Programa su podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u domenu veštačke inteligencije, podsticanje primene rezultata naučnih istraživanja iz domena veštačke inteligencije u razvoju privrede Srbije, kao i razvoju ljudskih resursa iz domena veštačke inteligencije. Ove projekte će u naredne dve godine realizovati istraživački timovi iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Konačnu listu odobrenih projekata možete pogledati na sledećem LINKU: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/Program-AI-Konacna-lista-projekata-odobrenih-za-finansiranje.pdf

Rukovodioci projekata će putem mejla dobiti rezultate evaluacije za svoj predlog projekta.

Početak realizacije projekata se očekuje tokom ovog meseca.

Izvor: www.fondzanauku.gov.rs

ar©tur 2016