IRT 3000

Sadržaj

Objavljen novi Portal javnih nabavki

24.07.2020

Od nedavno je dostupan novi Portal javnih nabavki, čiji je rad usklađen sa odredbama novog Zakona o javnim nabavkama i nalazi se na adresi jnportal.ujn.gov.rs.

slika 3 edited
Svi postupci javnih nabavki koje naručioci pokreću nakon 1. jula 2020. godine, u skladu sa odredbama novog ZJN, sprovode se na novom Portalu. S druge strane, dokumentacija u vezi sa postupcima javnih nabavki koji su započeti pre dana stupanja na snagu novog Zakona o javnim nabavkama,  objavljuje se na starom Portalu.

Napominjemo da podaci uneti  na DEMO platformu novog Portala, koja je bila dostupna korisnicima Portala od 16.6.2020. godine, neće biti preneti na platformu novog Portala.

Kancelarija za javne nabavke i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, donele su Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki, koje je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije i na internet stranici Kancelarije za javne nabavke.

Takođe, u cilju lakšeg korišćenja novog Portala, molimo sve učesnike u postupcima javnih nabavki da se pre početka rada na novom Portalu upoznaju sa sadržinom uputstava za korisnike Portala javnih nabavki, koja se nalaze na samoj platformi.

Izvor: www.ite.gov.rs

ar©tur 2016