IRT 3000

Sadržaj

Kampanja za korišćenje domaćeg softvera u privredi

22.07.2020

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije su 3. jula 2020. organizovali vebinar „Kupujte domaći softver”. Svoja iskustva su kao uvodničari predstavili: Vladan Atanasijević (ComTrade), Zoran Došlić (COMING), Marina Repac (INFORMATIKA a.d.) i Djordje Cvetković (Ptativoo d.o.o.) . Moderatori na vebineru su bili Nikola Marković (DIS) i Marjan Stojanović (PKS).

Cilj je bio da se pruži podrška kupovini domaćeg softvera i predlože podsticajne mere i aktivnosti.

U uvodnim izlaganjima i diskusiji je ukazano:

-Domaći softver je vrlo  konkurentan po kvalitetu i po cenama.

-Domaća industrija ima adekvatnu ponudu i ona je konkurentna stranoj softverskoj ponudi.

-U svim državama se za potrebe države, njenih organizacija i ostalih korisnika kupuje pre svega domači softver. Naše kompanije, ne retko, zbog toga  nailaze u svetu na nelojanu konkurenciju.

-Domaće  softverske kompanije više prodaju softvera u inostranstvu nego u Srbiji jer je naše tržište nedovoljno razvijeno.

-Naša država treba da obezbedi da, kao što čine i druge države,  sve njene institucije kupuju domaći softver ukoiliko zadovoljava tražene performanse. Buđžetska sredstva države Srbije treba da se troše na domaći proizvod.

-Država, Privredna komora, stručne asocijacije i mediji treba da šire svest o potrebi da se pre svega kupuju domaći softver,  IT usluge i IT oprema ako ispunjavaju tražene performanse.

-Država  treba kroz regulativu da se suprotstavi praksi da se u uslovima tendera diskriminiše domaći prouzvid time što se traži da ponuđač  ima određeni broj zaposlenih, visinu ostvarenih prihoda i sl.

-Jedna od prednosit domaćeg softvera je što se brže i lakše održava.

-Država treba kao  podsticaj da  garantuje slobodnu konkurenciju, efikasnu naplatu i ažurnije sudstvo.

-Jasno je da su pojedinim korisnicima neophodni inostrani specijalni softveri.

-Domaći proizvođači softvera se zalažu za slobodno tržišno nadmetanje.

-Sa jačanjem procesa digitalizacije poslovanja  povećavaće se interes za domaći softver,

-Potrebnanje bolja promocija domaćeg softvera na domaćem tržištu i to je prvenstveno zadatak softverskih kompanija.

-Stručna udruženja(DIS, ASIT, eRazvoj  i dr) treba da promovišu i daju priznanja za najbolja softverska rešenja.

slika 2-Predloženo je da Privredna komora Srbije napravi Javni Registar komercijalno  raspoloživog softvera.

-Rezime iznetih mišljenja  objaviće se na sajtu www.dis.org.rs i dostaviti Privrednoj komori Srbije, Vladi Republike Srbije,  nadležnim državnim organima i medijima.

Izvor www.dis.org.rs

ar©tur 2016