IRT 3000

Sadržaj

Javni poziv za inovativne projekte koji će pomoći suzbijanju efekata pandemije COVID 19

25.03.2020

Fond za inovacionu delatnost nudi finansijsku podršku za inovativne projekte namenjene rešavanju problema izazvanim pandemijom Covid-19 (koronavirus), a na objavljeni javni poziv se mogu prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa već razvijenim prototipovima, proizvodima, uslugama i tehnologijama koji mogu biti skalirani u kratkom vremenskom periodu i postati dostupni za primenu.

200322 SR1Projekti koji mogu biti finansirani su inovativni projekti koji nude rešenja za nedostatke i probleme u vezi sa zdravljem i dobrobiti stanovništva, a koji su izazvani pandemijom koronavirusa i vanrednom situacijom. Pored rešenja iz oblasti javnog zdravlja, Fond će razmatrati i rešenja iz oblasti komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca snabdevanja, finansija i slično, a koji se bave rešenjem opisanog problema, navode, naglašavajući da razvoj lekova i vakcina ne spada u podobnu kategoriju za ovaj javni poziv.

Projekti finansirani u ovom javnom pozivu mogu trajati do 30 dana. U slučaju specifičnih dešavanja, Fond može odobriti produženje sprovođenja projektnih aktivnosti bez odobrenja dodatnih sredstava.

Maksimalni iznos finansiranja u okviru ovog javnog poziva je 6 miliona dinara po pojedinačnom projektu, s tim što sufinansiranje od strane Fonda ne može pokriti više od 85% ukupnih troškova projekta. Obaveznih 15% sufinansiranja od strane podnosioca prijave mora biti obezbeđeno iz privatnih izvora (sopstvena sredstva, zajmovi, investicije i slično).

Prijave se podnose putem e-maila na adresu: covid19-stop@inovacionifond.rs

Izvor: www.ntpark.rs

ar©tur 2016