IRT 3000

Sadržaj

Otvoren javni poziv za Program sufinansiranja inovacija

11.04.2019

Fond za inovacionu delatnost objavio je Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program), rok za podnošenje projava je 1. jul 2019.

190408 slika 2Ciljevi ovog Programa su:

  • Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
  • Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
  • Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od 300,000 evra po projektu. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane korisnika granta iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Više informacija i prijave na: www.inovacionifond.rs

ar©tur 2016