IRT 3000

Sadržaj

Radionice na temu „3D metrologija pri livenju i livarstvu“ dolaze u vaš region

31.01.2018

Prva iz serije GOM radionica na temu „3D metrologija pri livenju i livarstvu“ odvijala se 30. januara 2018. u nemačkom gradu Hanau. Izvedba radionice se sada seli u naš region, gde će se prva na pomenutu temu odvijati 7. februara 2018. u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

slika 1.jpgDogađaj je deo serije međunarodnih radionica koje će se odvijati na 42 lokacije od Azije do Amerike u toku januara i aprila 2018. Radionica je platforma namenjena susretu industrijskih dizajnera, alatničara i specijalista na području obezbeđivanja kvaliteta i proizvodnje. Besplatna radionica će dati uvid u integraciju optičke 3D metrologije u moderne procese livenja i livarstva.

Radionica će obuhvatati tri sklopa. Prvi će sadržavati uvid u modele i uzorke, kao i proveravanje dimenzija. Drugi sklop će obuhvatati alate, jezgra i gravure. Tu će naglasak biti na prilagođavanju alatnih polovina, dodataka na jezgrima i na vođicama. Treći sklop će biti vezan za pregled ulitaka i za obezbeđivanje kvaliteta u proizvodnji.

Industrijske 3D merne tehnike pri livenju i livarskim procesima
U industriji livenja i kovanja 3D merenje podržava i ubrzava sve faze u postupcima livenja u pesak, livenja pod pritiskom i preciznog livenja: od uzoraka i konstrukcije do izrade gravure i jezgra. Omogućava pomoć kod pripreme izveštaja o prvim inspekcijskim pregledima i posledično optimizacije procesa CNC obrade.

slika 3.jpgS optičkim 3D koordinatnim mernim sistemom Atos mogu da se čitave površine uzoraka, alata, gravitacionih matrica, peščanih jezgara i kalupa, kao i livenih i kovanih proizvoda mere beskontaktno, bez obzira na veličinu predmeta.

Merenja čitave površine obezbeđuju bržu kontrolu prvog proizvoda i ciljnu korekciju alata, čime se smanjuje vreme proizvodnje. Za praćenje kvaliteta proizvoda merenje i čitav postupak ocenjivanja mogu da se automatizuju.

GOM radionice u regionu
Radionice će se takođe odvijati u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Prva će biti 7. februara u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, druga 21. februara u hotelu Aristos u Zagrebu i treća 7. marta u hotelu Mons u Ljubljani. Više informacija o GOM radionicama možete da nađete na adresi: www.gom-workshop.com.

 

 

 

www.gom.com

www.topomatika.hr

ar©tur 2016