IRT 3000

vsebina

Spominsko srečanje ob 100. obletnici rojstva prof. Ludvika Gyergyeka

23.11.2022

Septembra letos je minilo 100 let od rojstva akademika, profesorja Ludvika Gyergyeka. Ob tej priložnosti bodo v četrtek, 24. novembra, z začetkom ob 15. uri na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pripravili spominsko srečanje.

Akademik Ludvik Gyergyek (vir arhiv SAZU)

Bogata zapuščina profesorja Ludvika Gyergyeka

V sklopu dogodka bosta upokojena profesorja, profesor Nikola Pavešić in profesor France Mihelič, ki sta s profesorjem Ludvikom Gyergyekom veliko sodelovala, predstavila življenje in delo tega pomembnega strokovnjaka in znanstvenika. Ustvarjalno delo prof. Gyergyeka je vedno zadevalo ob najbolj aktualne probleme s področja elektroinženirstva, posebej s področja sistemov, avtomatike in kibernetike ter računalništva.

O delu profesorja Ludvika Gyergyeka

Profesor Ludvik Gyergyek je bil zaslužni profesor takratne Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Bil je ustanovitelj Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko, več let je bil tudi njen predstojnik. Ustanovil je smer avtomatika na visokošolskem študiju in podiplomski študij iz avtomatike. Bil je redni profesor za področja: teorija vezij, teorija o sistemih ter teorija informacij in statistične metode. Napisal je osem učbenikov. Njegovo mentorsko delo je izjemno obsežno, saj je vodil več kot 200 diplomantov in 85 diplomantov magistrskega študija, bil je mentor 54 doktorjem znanosti, od katerih so bili nekateri tudi iz tujine (Indija, Egipt, Mehika, ZDA). Bil je stalni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Podrobnejši program spominskega srečanja

  1. Uvodni pozdrav udeležencem – prof. Igor Škrjanc, predstojnik Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko (KSAK) Fakultete za elektrotehniko
  2. Življenje in delo prof. Ludvika Gyergyeka – prof. Nikola Pavešić in prof. France Mihelič
  3. Spomin na prijatelja – prof. Peter Šega
  4. Kratka predstavitev KSAK danes – izr. prof. Simon Dobrišek in prof. Igor Škrjanc

Vir: www.ippr.si

ar©tur 2021