IRT 3000

vsebina

Prihodnost čiščenja izdelkov

21.11.2022

Celovita preureditev industrijskih sektorjev ter potreba po prilagodljivih dobavnih verigah in povečane zahteve po večji trajnosti so gonilne sile večjih sprememb na področju industrijskega čiščenja izdelkov in površin. Na vodilnem mednarodnem sejmu za industrijsko čiščenje izdelkov in površin parts2clean, ki je potekal od 11. do 13. oktobra na razstavnem centru v Stuttgartu, je bila osredotočenost usmerjena na obvladovanje vseh teh izzivov.

p2c21_STR_6_1574077.mediumLetošnji sejem parts2clean, ki je od 11. do 13. oktobra potekal v Stuttgartu, so bile predstavljene številne rešitve na področju industrijskega čiščenja izdelkov in površin, ki so pripravljene na izzive prihodnosti. Vir: parts2clean

Na številnih področjih od avtomobilske industrije in njenih dobaviteljev, pa vse do strojegradnje, medicinske tehnologije, letalske industrije, senzorske tehnologije, energetike in dobaviteljske industrije polprevodniški industriji, se pojavljajo nove in nadgrajene proizvodne tehnologije in izdelki, ki glede industrijskega čiščenja izdelkov in površin zahtevajo nove prilagojene rešitve. To velja tudi za recikliranje surovin in obnove sistemov, kar postaja čedalje bolj pomembno zaradi pomanjkanja surovin in potrebe po ohranjanju virov. Poleg tega pa se vse bolj uveljavljajo trendi digitalizacije in uporabe umetne inteligence ter bolj stroge zakonodajne zahteve in okoljevarstveni cilji. Sejem parts2clean naslavlja vse te izzive, razlaga Hendrik Engelking, direktor pri Deutsche Messe, ter dodaja, da vsak segment tehnologije industrijskega čiščenja ter vsi pomembni dobavitelji so zastopani na tem sejmu, ki ponuja celovit pregled trendov, tehnologij, procedur in procesov, čemur noben drug sejem ne more konkurirati. Že 19. sejem parts2clean je potekal od 11. do 13. oktobra letos na razstavnem centru v Stuttgartu.

Medsektorske rešitve in širok nabor raznolikih materialov

S svojo medsektorsko ponudbo in širokim naborom razstavljenih materialov sejem parts2clean omogoča uporabnikom z vseh področij proizvodnje ter obnove sistemov in recikliranja, da se seznanijo z najnovejšimi vrhunskimi rešitvami na področju tehnologije industrijskega čiščenja ter neposredno primerjajo različne tehnologije, od procesov mokrega kemičnega čiščenja, energijsko učinkovitih rešitev sušenja, posod za čiščenje in nosilcev za obdelovance, pa vse do tehnologij za suho čiščenje, kot so uporaba suhega ledu (CO2), plazemskega in laserskega čiščenja, vibracijskih postopkov in procesov, ki temeljijo na uporabi komprimiranega zraka.

p2c19_STR_6_1568316.mediumNa letošnjem sejmu parts2clean so bile predstavljene številne rešitve industrijskega čiščenja izdelkov in površin, od procesov mokrega kemičnega čiščenja pa vse do tehnologij za suho čiščenje, kot so uporaba suhega ledu (CO2), plazemskega in laserskega čiščenja ter številni drugi postopki. Vir: parts2clean

Druga področja, ki so bila predstavljena na sejmu parts2clean, zajemajo nadzor in spremljanje procesov čiščenja, spiranja in sušenja ter kontrola dosežene ravni čistoče izdelkov in površin. Na področju avtomatizacije čiščenja se trenutno razvijajo številne inovativne rešitve, kar zajema rokovanje obdelovancev, razvoj pametne integracije procesov čiščenja v povezana proizvodna okolja in rešitve v oblaku. Poleg tega je bila posebna pozornost namenjena tudi na proizvodna okolja v skladu z zahtevami čistoče, kot so čiste sobe. Sejem parts2clean ponuja idealne temelje za snovanje čiščenja komponent v prihodnosti, ki dosega različne zahteve, dodaja Hendrik Engelking.

Dodana vrednost s prenosom znanja na dvojezičnem forumu

Simultano prevajane predstavitve iz nemščine v angleščino in obratno, ki so potekale na tridnevnem strokovnem forumu parts2clean, so pripravili znani predavatelji s področja znanosti, raziskav in industrije, bodo zagotavljale visoko dodano vrednost dogodka. Sejem parts2clean tako svojim domačim in mednarodnim obiskovalcem ponuja eno izmed najbolj iskanih virov strokovnega znanja in dragocenih informacij o trendih, inovacijah, primerjalnih aplikacijah in poročilih s tega področja, poudarja Hendrik Engelking. To središče mreženja ter industrijskega znanja in izkušenj, ki ga organizira Fraunhoferjeva poslovna enota za področje čiščenja in Nemško združenje za čiščenje izdelkov (FiT), je sestavni del sejma parts2clean. Udeležba na forumu je brezplačna za vse obiskovalce in razstavljavce na sejmu parts2clean, poleg tega pa so bile vse letošnje predstavitve znova predvajane v živo na spletni strani dogodka.

Več informacij na: www.parts2clean.com

ar©tur 2021