IRT 3000

vsebina

Akcijski načrt krožnega gospodarstva

24.03.2020

Del tako imenovanega "Evropskega zelenega dogovora" je tudi akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Iz Evropskega združenja industrije obdelovalnih strojev in pripadajočih proizvodnih tehnologij Cecimo sporočajo, da z veseljem sprejemajo ta načrt, saj je v skladu s trajnostnimi cilji.

200320 SL6Decembra 2019 je Evropska komisija sprožila zelo ambiciozen načrt, Evropski zeleni dogovor, katerega cilj je, da Evropa postane prva klimatsko nevtralna celina do leta 2050. Dogovor bo osrednja prioriteta Evropske komisije ter bo v skladu z industrijsko politiko Evropske unije in akcijskim načrtom kro- žnega gospodarstva. Ti dve strategiji bosta skupaj sprejeti marca 2020.

Evropsko združenje Cecimo je že dlje časa predano trajnosti in krožnemu gospodarstvu, tako da je za Cecimo zelo dobrodošlo odprto posvetovanje in pridobivanje povratnih informacij glede časovnice novega akcijskega načrta krožnega gospodarstva. Na posvetovanje so se odzvali s potrditvijo pomembnosti recikliranja in ponovne uporabe izdelkov v Evropski uniji.

http://www.cecimo.eu

ar©tur 2016