IRT 3000

vsebina

Slovenija vse bolj konkurenčna

25.03.2019

Svetovni gospodarski forum je objavil lestvico globalne konkurenčnosti za leto 2018. Slovenija je tako kot lani dosegla 35. mesto med 140 državami sveta, glede na makroekonomsko stabilnost pa smo vodilni na lestvici. Slabše smo se odrezali na področju financ in obsega trga.

190310-5Svetovni gospodarski forum s sedežem v Švici je objavil letno poročilo o globalni konkurenčnosti. Najboljši rezultat so dosegle Združene države Amerike, sledijo ji Singapur, Nemčija in Švica. Najslabše so se odrezali Čad, Jemen, Haiti in Angola. Slovenija je tako kot lani dosegla zadovoljivo 35. mesto, za 1.1 odstotka pa smo povečali število točk – letos jim imamo skoraj 70. Slovenija je v družbi še nekaterih držav prva na lestvici po makroekonomski stabilnosti (to vključuje inflacijo in stopnjo dinamičnosti dolga). Sodeč po lestvici imamo dobro in učinkovito delovno silo, proizvodnja je prav tako nadpovprečna, dobro pa smo se odrezali tudi na področju inovacij. Najslabši rezultat dosegamo na področju stabilnosti fnančnega sistema, kjer smo se uvrstili šele na 60. mesto.

Glede na sosednje države sta se bolje odrezali Avstrija (22. mesto) in Italija (31. mesto), medtem ko sta se Madžarska (48. mesto) in Hrvaška (68. mesto) zvrstili nižje na lestvici.

ar©tur 2016