IRT 3000

Sadržaj

TOPOMATIKA - Jačanje konkurentnosti ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

24.05.2023

Tvrtka Topomatika d.o.o. bavi se 3D digitalizacijom odnosno 3D skeniranjem, mjerenjem i kontrolom oblika, dimenzija, položaja i deformacija objekata veličine od desetak milimetara do nekoliko desetaka metara. Osim usluga 3D optičkog mjerenja nudi i suvremene trodimenzionalne optičke mjerne sustave tvrtke Carl Zeiss GOM Metrology, industrijske računalne tomografske sustave tvrtke ZEISS, softverska rješenja Geomagic, mjerne i inspekcijske mikroskope tvrtke Vision Engineering te opremu za mjerenje mehaničkih svojstava materijala i komponenti Hegewald&Peschke, čiji je Topomatika d.o.o. i ekskluzivni zastupnik za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru. Topomatika d.o.o. ima i tvrdomjere njemačke tvrtke KB Prüftechnik.

Topomatika 5

Godine 2021., TOPOMATIKA d.o.o. potpisuje ugovor s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „TOPOMATIKA - Jačanje konkurentnosti ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01 – inačica 2. Projekt je financiran putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” u sklopu Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

Topomatika 2

Svrha projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti TOPOMATIKA d.o.o. u segmentu visokotehnoloških specijaliziranih usluga 3D optičkih mjerenja i 3D printa, ulaganjem u održivu poslovnu građevinu, visokotehnološku opremu, te inovacije procesa i organizacije vezano uz digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja.

Specifični ciljevi projekta su jačanje međunarodne konkurentnosti TOPOMATIKA d.o.o., u segmentu visokotehnoloških specijaliziranih usluga 3D optičkih mjerenja i 3D printa, ulaganjem u održivu poslovnu građevinu, visokotehnološku opremu, te inovacije procesa i organizacije vezano uz digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja.


TopomatikaTopomatika 3

Projekt omogućuje unapređenje učinkovitosti (rast produktivnosti za 15%), povećanje kapaciteta (80%), kvalitetno pozicioniranje tvrtke na ciljanim tržištima Hrvatske, Regije i EU, prilagodbu poslovanja suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima, te doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva RH i EU. Postizanje specifičnih ciljeva doprinose ostvarenju općeg cilja projekta: „ Poboljšan rast i razvoj MSP-a pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo“.

Topomatika 4

Rezultati projekta:

  • Porast zapošljavanja – 6 novih zaposlenika do 2025. godine,
  • Rast prihoda od prodaje – 87% u periodu 2025/2019,
  • Rast prihoda od izvoza – 97% u periodu 2025./2019.,
  • Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih s zelenim i digitalnim ciljevima – 3 

Ukupna vrijednost projekta: 13.179.898,43 HRK

Iznos EU potpore: 4.499.506,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. lipnja 2021. do 01. lipnja 2023.

Više informacija: info@topomatika.hr

www.strukturnifondovi.hr

logo

ar©tur 2021