IRT 3000

Sadržaj

Integracija dizalica topline u konvencionalne sustave grijanja i hlađenja

03.04.2024

Međimurska energetska agencija (MENEA) nedavno je u Čakovcu potpisala Ugovor o sufinanciranju projekta 'Poticanje implementacije plitkih geotermalnih sustava grijanja i hlađenja u Dunavskoj regiji' (Danube GeoHeCo). Vrijednost projekta je gotovo 2,5 milijuna eura, prenosi portal Energetika-net.com.

2. Dizalica topline foto Unsplash
Foto: Unsplash

„Ugovor označava značajan iskorak prema ostvarivanju ciljeva održivosti i razvoja, ističući posvećenost MENEA-e ka poticanju povećanja iskorištenja potencijala plitke geotermalne energije u dunavskoj regiji kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva“, izvijestila je MENEA koja je vodeći partner u projektu.

Direktor MENEA-e Alen Višnjić istaknuo je kako je ovo značajan iskorak prema ostvarivanju ciljeva održivosti i razvoja, što je misija MENEA-e, kroz poticanje integracije geotermalnih dizalica topline u postojeće konvencionalne sustave grijanja i hlađenja na fosilna goriva.

Provedba projekta Danube GeoHeCo započela je 1. siječnja te će trajati do 30. lipnja 2026. godine. MENEA kao vodeći partner preuzima ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju projektnih ciljeva. Uz MENEA-u u provedbu projekta uključeno je još 12 projektnih partnera iz osam zemalja (Hrvatske, Slovenije, Austrije Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunjske i Slovačke) te 15 organizacija, poput ministarstva, nacionalnih fondova, jedinica lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta, nacionalnih udruženja energetskih agencija i poduzeća za daljinsko grijanje koji pružaju dodatnu vrijednost partnerstvu, prenosi Energetika-net.com.


Izvor: Energetika-net.com

ar©tur 2021