IRT 3000

Sadržaj

Hrvatski Telekom i Đakovački vodovod proveli pilot-projekt pametnoga udaljenog očitanja potrošnje vode

22.06.2022

Hrvatski Telekom i Đakovački vodovod uspješno su proveli pilot-projekt pametnog udaljenog očitanja potrošnje vode (smart metering), prenosi portal ICT Business.

2. HT i Đakovečki vodovod, foto PixabayHT i Đakovečki vodovod, foto Pixabay

U sklopu projekta testirana je oprema koja se sastoji od vodomjera i komunikacijskog uređaja koji prikuplja podatke o potrošnji i protoku vode, komunikacijska NB-IoT tehnologija koja prikupljene podatke šalje u centralni sustav na obradu te središnji sustav odnosno platforma za prikupljanje, analizu i vizualizaciju podataka - ComWater. Korištenje NB-IoT komunikacijske infrastrukture za vodovod i druge javne servise grada omogućuje pouzdanu i sigurnu mobilnu komunikaciju između uređaja i platforme, odličnu prodornost signala u zatvorene prostore te nisku potrošnju energije uz očekivano trajanje baterija u IoT uređaju i do deset godina.

ComWater platforma razvijena unutar HT Grupe moderno je cloud rješenje koje omogućuje brzi uvid i pregled stanja infrastrukture vodovoda u svakom trenutku i bez potrebe izlaska na teren, analizu gubitaka i detekciju izvanrednih situacija unutar distributivne mreže te osigurava sigurnost podataka, brzinu i kvalitetu obrade kao i kontinuiranu podršku korisnicima. Tijekom provedbe pilot projekta instalirano je 200 mjernih točaka sa svom potrebnom opremom za prikupljanje i razmjenu podataka od mjernih mjesta do platforme ComWater. Nakon instalacije opreme i testiranja komunikacije osigurano je upravljanje sustavom udaljenog očitanja potrošnje vode prema podacima koji pristižu u realnom vremenu. Primanje informacija u realnom vremenu omogućuje pravovremenu reakciju na sve događaje kao što su prekomjerna potrošnja, nenadani kvarovi i napuknuća zbog čega je sanacija takvih događaja ciljana i troškovno efikasnija. Na taj se način optimizira iskorištavanje kapaciteta distributivne mreže što znatno utječe na produljenje životnog ciklusa infrastrukture. Naplata je sukladna stvarnoj potrošnji prema očitanim podacima čime je postignuta veća transparentnost i poboljšano korisničko iskustvo. Finalni dio rješenja je i sama aplikacija koja objedinjuje podatke za praćenje učinkovitosti sustava vodovoda na jednom mjestu, a koji su neophodni za održivost poslovanja vodovodnih sustava i upravljanja resursima. Sve navedeno pruža Đakovačkom vodovodu temelj za lakše donošenje daljnjih odluka vezanih za unaprjeđenje sustava očitanja vodomjera s krajnjim ciljem ušteda i smanjenja gubitaka vode na svojoj mreži, potencijalnih proširenja kapaciteta te digitalizacije i automatizacije cjelokupnog procesa.

ICT Business.

ar©tur 2021