IRT 3000

Sadržaj

Gotovo sve hrvatske tvrtke u 2019. su koristile ICT tehnologiju

10.01.2020

Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kao iznimno važnu za poslovanje prepoznala su i hrvatska poduzeća koja su u 2019. gotova sva, i velika i manja, koristila računala i imala pristup internetu, no još uvijek ih tek 70 posto ima svoje internetske stranice, a slabije koriste i e-trgovinu te cloud.

200109 slika 2Te i druge podatke o primjeni IKT-a u poduzećima pokazuju prvi rezultati Državnog zavoda za statistiku (DZS) za 2019., temeljeni na online ispitivanju više od 2.700 poduzeća, koliko ih se odazvalo od predviđenog ukupnog uzorka od 4.500 poduzeća, a koja su odabrana iz ukupne baze od nešto malo više od 12 tisuća poduzeća. Istraživanje DZS-a pokazalo je i da nema puno razlike u korištenju modernih IKT tehnologija i uređaja po određenim djelatnostima - u svima poduzeća podjednako koriste IKT, i to u visokim postocima, između 93 i 100 posto. Ako bi se ipak tražile razlike s obzirom na djelatnost, a koje su zapravo male, tada se vidi da poduzeća iz energetskog sektora (opskrba elektrikom, plinom i vodom) sva koriste IKT, a kod njih je i najveći postotak onih koji imaju internetske stranice, 92 posto.

U toj su grupi i tvrtke iz IKT/ICT sektora (informatičke ili IT, komunikacijske, telekom i druge slične tvrtke), koje također sve koriste IKT tehnologije, ali s tek nešto manje njih koje imaju i internetske stranice, 83 posto, kao i tvrtke koje se bave poslovnom djelatnošću koje sve koriste IKT i 80 posto ih imaju i internetske stranice. U sektoru građevinarstva to je korištenje najmanje među svim djelatnostima, ali i tu su postoci korištenja interneta i računala iznad 90 posto, a 44 poduzeća iz te djelatnosti imaju web stranice. S obzirom na internet, velika poduzeća (250 i više zaposlenih) sva koriste internet, i pri tome i sva širokopojasni pristup-broadband fiksni te njih 95 posto i mobilni broadband. I srednja i mala poduzeća gotova sva imaju pristup internetu, pri čemu 99 posto srednjih ima i fiksni broadband, a 92 posto mobilni, dok su ti postoci kod malih 96 odnosno 85 posto, a upravo je u segmentu mobilnog brodabanda zabilježen i najveći rast u odnosu na 2018., od 3 posto.

Osim toga, rast je primjetan i u sve većim brzinama prijenosa podataka putem interneta, što ima veze i sa sve većom dostupnošću širokopojasnog interneta koji potiče i porast brzina pa je tako u 2019. porast u segmentu brzine prijenosa prešao 10 Mpbs (megabit u sekundi), a to se događa kod čak 77 posto poduzeća ili 5 posto više njih nego u 2018. Ono što je još relativno slabo zastupljeno kod hrvatskih poduzeća, unatoč upotrebi IKT tehnologija koje to omogućavaju, jest e-trgovina (internetska ili online prodaja) putem koje se ostvaruje tek oko 14 posto njihovog ukupnog prometa. Slično je i s korištenjem usluga računalnog oblaka-clouda, što koristi tek 37 posto poduzeća. Podjednako se koristi u različitim veličinama poduzeća, dok je to među djelatnostima najmanje zastupljeno u građevini i prijevozu, a najviše u poslovnim djelatnostima, trgovini u uslužnim djelatnostima. DZS je prvi puta za 2019. istraživao i koliko se poduzeća brinu o sigurnosti i zaštiti vlastitih IT sustava te se pokazalo da je uništenje podataka ili otkrivanje povjerljivih podataka zadesilo 19 posto malih, 21 posto srednjih i 22 posto velikih poduzeća.

ar©tur 2016