IRT 3000

 • english
  • The IRT3000 magazine keeps the readers up to date with the latest results and developmental trends in the field of processing metal and non-metal materials, automation and IT, manufacturing and logistics, IT-technologies and other advanced technologies, as well as with important and useful news about innovations, developmental projects, technological development and business achievements of companies and institutions from the academia and enterprise sector.

   enter
 • slovenski
  • Revija IRT3000 prinaša bralcem najnovejše rezultate in smeri razvoja na področju predelave kovinskih in nekovinskih materialov, avtomatizacije in informatizacije, proizvodnje in logistike, IT-tehnologij in drugih naprednih tehnologij, pa tudi veliko pomembnih in koristnih informacij o inoviranju, razvojnih projektih, tehnološkem razvoju in poslovnih dosežkih inštitucij in podjetij iz znanstvenoraziskovalne sfere in gospodarstva.

   vstopi
 • hrvatski
  • Časopis IRT3000 donosi čitateljima najnovije rezultate i smjernice na područjima prerade metalnih i nemetalnih materijala, automatizacije i informatizacije, proizvodnje i logistike, IT-tehnologija i drugih suvremenih tehnologija, a također i mnoštvo korisnih informacija o inovacijama, razvojnim projektima, tehnološkom razvoju i poslovnim postignućima institucija i tvrtki iz znanstveno-istraživačke sfere i gospodarstva.

   ulazi
 • srpski
  • Časopis IRT3000 donosi čitaocima nanovije rezultate i smernice na područjima prerade metalnih i nemetalnih materijala, automatizacije i kompjuterizacije, proizvodnje i logistike, IT-tehnologija i drugih savremenih tehnologija, a takođe i mnoštvo korisnih informacija o inovacijama, razvojnim projektima, tehnološkom razvoju i poslovnim dostignućima institucija i firmi iz naučno-istraživačke sfere i privrede.

   ulazi
IRT 3000IRT 3000
IRT 3000 AdriaIRT 3000 Adria
ar©tur 2016