IRT 3000

vsebina

Knjiga 3: Odrezavanje kovin - teorije v praksi

avtorja: Patrick De Vos in Jan-Eric Ståhl

Ta knjiga temelji na knjigi Odrezavanje kovin, teorije in modeli. Opisuje enake principe in modele, vendar z bolj praktičnega vidika. Bistvo te knjige je predstaviti modele odrezavanja v takšni obliki, da postanejo uporabni za praktično uporabo v oddelkih mehanske obdelave in sosednjih oddelkih.

Komu je knjiga namenjena

Ciljna skupina za to knjigo so vsi dobro izobraženi ljudje, ki želijo nadgraditi svoje znanje o postopkih odrezavanja kovin. Knjiga je primerna za ljudi iz univerz in drugih izobraževalnih ustanov (profesorji, predavatelji, učitelji, študentje …), vendar je najpomembnejša ciljna skupina te knjige dobro izobraženo osebje oddelkov mehanske obdelave in podpora mehanski obdelavi v proizvodnih podjetjih in podjetjih, kjer se ukvarjajo s strojegradnjo (proizvodni oddelki, načrtovanje postopkov, proizvodno inženirstvo, programiranje, preračuni …). Ta knjiga je zanimiva in pomembna za vsa proizvodna podjetja in še posebej primerna za podjetja v letalskem in energetskem segmentu proizvodne industrije.

O zbirki

Zbirka podaja praktične smernice za reševanje izzivov pri odrezavanju kovin in največjo produktivnost v delavnici. V vsaki knjigi, ki obsega približno 200 strani, je podrobno obdelana ena od štirih tem: obraba orodja, obdelovalnost in materiali obdelovancev, rezalni materiali in geometrije ter tehnike za kompenzacijo orodij. Z omenjeno zbirko družba Seco Tools nadaljuje svojo zavezo k šolanju, usposabljanju in obveščanju strokovnih javnosti v industriji, saj je ta zbirka knjig s svojo bogato vsebino tudi del programov tehničnega izobraževanja družbe Seco Tools, uporabljajo pa jo številni profesorji strojništva na univerzah po svetu.

Več se izplača! Ob naročilu celotne zbirke knjig SECOTOOLS (3knjige) vam priznamo 15 % popust na celotni nakup. Ob nakupu dveh knjig iz zbirke pa 10 % popust.

ar©tur 2016