IRT 3000

vsebina

Knjiga Uporabna fizika odrezavanja kovin – Dobre prakse

avtorja: Patrick De Vos in Jan-Eric Ståhl

Knjiga »Uporabna fizika odrezavanja kovin – Dobre prakse« je prva v zbirki štirih knjig, ki sta jih avtorja Patrick De Vos, korporativni vodja tehničnega šolanja pri Seco Tools, AB, in Jan-Eric Ståhl, profesor na katedri za proizvodne tehnologije in materiale Univerze v švedskem Lundu, namenila ljudem, ki imajo v industriji in praksi opravka z odrezavanjem kovin.

V knjigi so podrobno predstavljeni različni fizikalni modeli, s katerimi opisujemo in analiziramo obdelovalni proces, ter osnovni mehanizmi odrezavanja kovin. V ospredju so v praksi pogosti modeli, ki bralcu ponudijo boljše razumevanje obdelovalnega procesa. V zadnjem poglavju je izoblikovana tudi povezava med tehnologijami strojne obdelave in proizvodno ekonomiko. Knjiga predstavlja praktični vodnik o tem, »kaj delati« in »kako delati«, da bodo procesi obdelave kovin z odrezavanjem zanesljivi, produktivni in donosni.

Komu je knjiga namenjena

Glavni namen knjige je predstavitev praktičnih modelov za doseganje učinkovitega in donosnega procesa obdelave kovin z odrezavanjem. Knjiga je namenjena širši javnosti, ki se srečuje z obdelavo kovin. Poudarek je na praktični rabi, zato je v knjigi manj matematičnih in znanstvenih razlag, so pa v njej ključne rešitve in pristopi, kako se znanost in teorija o odrezavanju kovin uporabljata v praksi. Knjiga je primerna tako za študente kot zaposlene v kovinsko predelovalni industriji, nadvse veseli jo bodo tudi profesorji, saj jim bo v izdatno pomoč v praktičnem laboratorijskem okolju.

O zbirki

Zbirka podaja praktične smernice za reševanje izzivov pri odrezavanju kovin in največjo produktivnost v delavnici. V vsaki knjigi, ki obsega približno 200 strani, je podrobno obdelana ena od štirih tem: obraba orodja, obdelovalnost in materiali obdelovancev, rezalni materiali in geometrije ter tehnike za kompenzacijo orodij. Z omenjeno zbirko družba Seco Tools nadaljuje svojo zavezo k šolanju, usposabljanju in obveščanju strokovnih javnosti v industriji, saj je ta zbirka knjig s svojo bogato vsebino tudi del programov tehničnega izobraževanja družbe Seco Tools, uporabljajo pa jo številni profesorji strojništva na univerzah po svetu.

 

ar©tur 2016