IRT 3000

Sadržaj

Obeležen Dan Informatičara Srbije

28.11.2019

U Beogradu, u Privrednoj komori Srbije održan je bio 18 novembra skup “Dan informatičara Srbije”. Ovaj dan se obeležava kao sećanje na 18. novembar 1960. godine kada je promovisan računar CER 10 prvi domaći digitalni računar proizveden u Instituti Mihajlo Pupin.

Srb. novica 3 - 26.11Srbija je tada bila jedna od šest u svetu, gde su postojala znanja, interes države i potrebe da se proizvede digitalni računar. Projektovanje i proizvodnja digitalnog računara je tada predstavljalo vrhunski naučni i tehnološki poduhvat.

Tokom manifestacije dodeljene su plakete Društva za informatiku Srbije (DIS) za 2019. godinu. Na konkurs je stiglo ukupno 14 prijava, a Plakete DIS su dobili:

PLAKETA DIS-a za inovativan start up poduhvat je dodeljena:

•          BLINK.ING d.o.o. – Blinking

PLAKETE DIS-a za razvijen i primenjen IT proizvod ili informatičku uslugu je dodeljena:

•          KROJAČEVA ŠKOLA d.o.o. - eLearning platforma Krojačeve škole (LMS)

•          COMTRADE GROUP, COMTRADE DISTRIBUTION d.o.o. - Tesla Think Clearly platforma

PLAKETA DIS-a za objavljen naučni rad iz oblasti informatike je dodeljena:

•          Dr Miloš Milić – “Standardi kavliteta u funkciji poboljšanja softverskih sistema”

Žiri je zaključio da dodeli PLAKETU DIS-a za kontinuitet u razvoju pravosudnog informacionog sistema:

•          Ministarstvu pravde Republike Srbije – za četiri predložena projekta: Aplikacija eZio, Tok predmeta za javne izvršitelje, Sistem za nadzor nad radom javnih izvršitelja i Baza podataka primenjenih oportuniteta na PIS-u

ar©tur 2016