IRT 3000

Sadržaj

Fond za inovacionu delatnost pokrenuo novi program za dodelu inovacionih vaučera

04.10.2019

Fond za inovacionu delatnost obeležio je u Naučno-tehnološkom parku Beograd pokretanje novog programa namenjenog istraživačima i objavljivanje javnog poziva za dodelu inovacionih vaučera, a tom prilikom prisutnima su se obratili prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stiven Ndegva, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji.

Istraživači kojima je potrebna podrška da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu od danas imaju na raspolaganju novi program Fonda za inovacionu delatnost – Dokaz koncepta. Kroz Dokaz koncepta istraživači iz naučnoistraživačkih organizacija mogu da dobiju mentorsku i finansijsku podršku u iznosu do 2.400.000 dinara kako bi utvrdili tehničke karakteristike i tržišnu primenu novog proizvoda, procesa ili tehnologije koji razvijaju u svom istraživanju. Svi zainteresovani istraživači mogu podneti prijavu do 18. novembra, putem portala Fonda za inovacionu delatnost. Mogu se prijaviti projekti iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući i društveno-humanističke i umetnost, od strane naučnoistraživačih organizacija i svih akreditovanih za ovu delatnost, uključujući i privatne. Ukupan budžet za podršku iznosu 60 miliona dinara.

m3Fond za inovacionu delatnost raspisao je i javni poziv za dodelu inovacionih vaučera namenjenih malim i srednjim preduzećima da koriste usluge naučnoistraživačkih organizacija kako bi rešili tehnički ili tehnološki problem na koji nailaze u svom poslovanju. Preduzeće može iskoristiti maksimalno 800.000 dinara po inovacionom vaučeru, kojim se pokriva do 80% ukupnih troškova usluge. Javni poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, budući da se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, koja za ovaj javni poziv iznose 60 miliona dinara. Inače, od 2017. do danas, Fond je odobrio 330 inovacionih vaučera za 296 preduzeća, u ukupnom iznosu od 210 miliona dinara.

Sredstva za realizaciju ova dva javna poziva u isnosu od u iznosu od 120.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Vlade Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom).

ar©tur 2016