IRT 3000

Sadržaj

Mašinski fakultet i Simens Mobility zajedno na jačanju industrije šinskih vozila u Srbiji

02.07.2019

U trenutku kada u Srbiji oživljava industrija šinskih vozila, evidentan je nedostatak inženjera železničkog mašinstva. Na prevazilaženju tog problema, zajedničkim aktivnostima, intenzivno rade kompanija Simens Mobility i Katedra za šinska vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu. Saradnja na tom planu je pojačana posle nedavnog sastanka predstavnika ove kompanije i nastavnika MF. Akcenat je stavljen na usavršavanje studenata master akademskih studija kroz stručnu praksu, čiji je cilj da pripremi buduće inženjere za rad u struci.

190625 slika 5Petoro studenata završene godine master studija na odseku za šinska vozila, boravilo je tokom maja na četvoronedeljnoj stručnoj praksi u kompaniji Simens Mobility  u Cerovcu. Na samom početku imali su priliku da upoznaju delatnost svakog od sektora  i da se izjasne u kojem od njih žele da budu na stručnoj praksi. Pod mentorstvom rukovodilaca sektora odmah su uključeni u realizaciju akteulnih projekata. Tako su dobili priliku, da primenom teorijskih i praktičnih znanja, stečenih tokom studija, rade na rešavanju konkretnih inženjerskih zadataka u komponentalnoj proizvodnji šinskih vozila. I što je najvažnije,  daju svoj doprinos razvoju ove industrijske grane u Srbiji.

Za organizaciju i praćenje  stručne prakse bio je zadužen dr Jovan Tanasković, vanredni profesor na Katedri za šinska vozila Mašinskog fakulteta u Beogradu. On je u više navrata obišao studente. Tokom razgovora sa rukovodstvom fabrike i mentorima informisao se, na prvom mestu,  da li se stručna praksa realizuje dinamikom predviđenom programom.  Predstavnici Simens Mobility imali su samo reči hvale za rad studenata, njihovu teoretsku podlogu i kvalitet u rešavanju postavljenih zadataka, kao i zainteresovanost za sticanje praktičnih znanja u oblasti železničkog mašinstva i industrije šinskih vozila.

Kako je ranije najavljeno, kompanija Simens Mobility planira da u već u septembru realizuje konkurs za stipendiranje studenata master studija Katedre za šinska vozila. Od oktobra, odnosno, početkom jesenjeg semestra, planirana je i obuka studenata železničkog mašinstva za rad u softverskom paketu CREO prema namenski kreiranim kursevima kompanije SimensMobility i Mašinskog fakulteta. Cilj ove obuke je da studente pripremi za naredne stručne prakse i budući rad u novoformiranom inženjerskom centru u fabrici u Cerovcu.

Izvor: www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2016