IRT 3000

Sadržaj

Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja

03.06.2019

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu krajem oktobra počinje četvrti, po redu, Kurs za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja – IWE/IWT . Mašinski fakultet u Beograd, kao ovlašćeno telo za obrazovanje kadrova u zavarivanju za Srbiju, objavio je poziv za upis četvrte generacije polaznika Kursa za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja. Poziv je otvoren dok se ne prijavi predviđen broj kandidata, a obuka počinje 24. oktobra.

190528 slika 4Kurs se održava prema programu Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW (Doc. IAB-001r8-16, Doc. IAB-252r3-16) i deo je međunarodnog sistema za obrazovanje, kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u zavarivanju. Po završenom i položenom kursu dobija se IWE/IWT diploma koja je priznata u celom svetu. Postoji mogućnost dobijanja i evropske diplome EWE/EWT diplome po zahtevu.

Ukupni fond časova za međunarodne inženjere zavarivanja je 448 časova, od čega je 388 časova predviđeno za teoretsku nastavu, a 60 časova za praktičnu obuku. Za međunarodne tehnologe zavarivanja, fond časova je 369 (309+60). Teoretska nastava biće organizovana na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a vežbe će biti organizovane u prostorijama Mašinskog fakulteta, kompanije Messer Tehnogas-Castolin Eutectic i u laboratoriji za IBR preduzeća Konmat Beograd.

Predavanja će se održavati tri dana u nedelji: četvrtkom, petkom i subotom, sa početkom u 8.30 u prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu. Svu potrebnu literaturu neophodnu za praćenje nastave kandidati dobijaju na početku kursa.

Za obuku i polaganje ispita za međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE) mogu da se prijave kandidati koji imaju inženjersku diplomu tehničkog smera (najmanje tri godine studija) stečenu na univerzitetima, tehničkim univerzitetima ili visokim školama strukovnih studija (dipl. ing ili ing, odnosno BSc ili MS).

Kandidati koji žele da završe kurs za međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT) moraju da imaju diplomu škole za srednji stručni kadar zanimanja tehničar tehničke struke (4 godine školovanja) ili da je apsolvent inženjerskog fakulteta tehničkog smera (program od 3-5 godina).

Izvor: www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2016