IRT 3000

Sadržaj

Mogućnosti razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji

09.05.2019

Konferencija na temu „Mogućnosti razvoja preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji“ održana je 16. aprila u Zaječaru, a u organizaciji Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije.

190505 slika 4Cilj konferencije je bio predstavljanje značaja i primera preduzetničke infrastrukture u istočnoj Srbiji, uključujući i analize stanja postojeće preduzetničke infrastrukture i poslovnih udruženja i asocijacija.

Konferencija je okupila 40-ak predstavnika privrede, relevantnih nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, organizacija za podršku privredi, razvojnih organizacija, eksperata, donatorske zajednice, međunarodnih projekata, ambasada i drugih zainteresovanih lica.

Ispred RAS, govornik na konferenciji je bila Ana Žegarac, direktorka Sektora za međunarodnu saradnju. Ona je u sklopu svog izlaganja govorila o primerima podrške RAS jačanju preduzetničke infrastrukture u Srbiji, važnosti udruživanja privrednih subjekata i povezivanja sa naučno-istraživačkim organizacijama, pri čemu je istakla značaj ciljeva i rezultata projekta “RI2integrate” iz Dunavskog transnacionalnog programa, koji je orijentisan ka spomenutim temama.

Izvor: www.ras.gov.rs

ar©tur 2016