IRT 3000

Sadržaj

Primena inovacija u privredi

26.04.2019

Privredna komora Srbije je u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost Republike Srbije organizovala prezentaciju programa podrške u oblasti inovacija koji su namenjeni malim i srednjim preduzećima.

190422 slika 2Program ranog razvoja i Program sufinansiranja koji se realizuju iz IPA projekta „Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima“ dostupni su od marta ove godine sa budžetom od 4,1 milion evra, a rok za apliciranje za sredstva je 1. jul.

"Mikro i mala preduzeća, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu moći će da apliciraju za sredstva iz Programa ranog razvoja. Ovaj program namenjen je  sufinansiranju projekata u iznosu od 80 hiljada evra", izjavio je Vladimir Vojvodić iz Fonda za inovacionu delatnost. On je istakao da je cilj programa da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom.

Razvojni ciklus tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod omogućen je kroz Program sufinansiranja inovacija.

Ovaj program namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za razvojni proces inovativnih rešenja, a  projekti će se sufinansirati u iznosu od 300 hiljada evra. Program ima za cilj da podstakne razvoj komercijalizacije istraživanja i razvoja inovativnih kompanija zasnovan na znanju, podsticanju partnerstava sa međunarodnim kompanijama i organizacijama kao i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihove priprema za dodatne investicione mogućnosti.

www.pks.rs

ar©tur 2016