IRT 3000

Sadržaj

Generalni principi bioplastike, kompostiranja i EU dostignuća u upravljanju otpadom

12.04.2019

Na skupu na temu „Genaralni principi bioplastike, kompostiranja i EU dostignuća u upravljanju otpadom“ koji je održan 28.03.2019. u PKS Marco Ricci, predstavnik ISWA predstavio je modele upravljanja otpadom i rezultate na evropskom nivou, dok je Monica Galli, predstavnica CONTARINA (Treviso) govorila o konkretanom primeru modela uspešnosti u upravljanju otpadom. Nakon prvog dela predstavnici italijanskog preduzeća NOVAMONT, lidera u oblasti proizvodnje biorazgradive plastike, predstavili su prednosti bioplastike, mogućnosti proizvodnje proizvoda od bioplastike, gde se koriste proizvodi od bioplastike kao i o ispitivanju i sertifikaciji biorazgradljivosti, kompostabilnosti ove vrste plastike i koji zakonske normativi, standardi i tehničke specifikacije važe u EU u ovoj oblasti.

190408 slika 3Ukoliko Srbija otvori pregovore o Poglavlju 27 u 2019. godine, u tom trenutku će moći da prilagodi sve planove implementacije novim zahtevima i održi tražene tranzicione periode pred predstavnicima Komisije tokom bilateralnih sastanaka.

Postizanje ciljeva vezanih za komunalni otpad i reciklažu zahteva veoma složen sistem koji uključuje efikasnan sistem sakupljanja, efikasan sistem sortiranja i pravilno praćenje tokova otpada, aktivno angažovanje građana i preduzeća, infrastrukturu prilagođenu specifičnoj strukturi otpada, i složen sistem finansiranja. Značajan deo komunalnog otpada je ambalaža od plastike. EU i zakonske regulative država članica se već prilagođavaju Okvirnoj direktivi EU koja govori o smanjenju upotrebe raznih vidova veštačkih materijala. Jedan od načina prilagođavanja je i uvođenje novih materijala i novih tehnologija. Biorazgradiva plastika ima značajne prednosti ali je najvažniji segment zaštita životne sredine.

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala, Udruženje za komunalne delatnosti i Služba za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, nastoje da svojim članicama obezbede pristup najnovijim svetskim tehnologijama, koje imaju za cilj osavremenjavanje proizvodnje i zaštitu životne sredine u najvećoj mogućoj meri, a u skladu sa najnovijom regulativom EU.

www.pks.rs

ar©tur 2016