IRT 3000

Sadržaj

U Beogradu održan TOPOMATIKA Workshop - GOM Plastics Knowledge Day 2019

10.04.2019

Kompanija TOPOMATIKA d.o.o. koja je ekskluzivni predstavnik nemačkog proizvođača najsavremenijih 3D optičkih mernih sistema GOM mbH, za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, održala je 21. marta u Beogradskom hotelu Crowne Plaza Workshop pod nazivom “GOM Plastics Knowledge Day 2019”.

190408 slika 1Ovo je prva od tri ovogodišnje regionalne radionice u organizaciji kompanije Topomatika, koja je lokalni partner GOM-a, druga će biti u šestom mesecu u Zagrebu, a treća u devetom mesecu u Ljubljani. Na skupu u Beogradu učestvovalo je 45 stručnjaka pretežno iz Srbije i Makedonije, koji su svi zajedno pratili set predavanja i niz adekvatnih praktičnih radionica.

Cilj ovih radionica je prikazati kako se optičke 3D merne metode kvalitetno koriste u procesima prerade polimera ili brizganja plastike. Pokazalo se da ovakvi sistemi  zbog sve veće kompleksnosti komada koji se proizvode od plastičnih masa postaju jedan od nezamenjivih alata kako bi razni stručnjaci u tom segmentu, od razvoja proizvoda preko odabira i postavljanja tehnologije proizvodnje, mogli da odgovore kvalitetno na izazove koji se stavljaju pred njih. Ono što je karakteristično za ove sisteme je da oni mogu odskenirati kompletnu površinu proizvoda za razliku od nekih klasičnih mernih sistema ili mašina koje u stvari mere u diskretnim pojedinačnim tačkama, ovi sistemi snimaju celu površinu. Sa tim rezultatima se mogu uraditi i  klasična merenja, ali se dobija daleko više korisnih informacija upravo iz razloga što se može pratiti cela površina. 

“Ono što smo prvi put ovde ove godine u Beogradu predstavili je industrijski kompjuterizovan tomograf,  odnosno GOM CT uređaj. U pitanju je 3D CT uređaj koji pored skeniranja spoljašnjih površina može skenirati i kompletne unutrašnje strukture, kanale i sve ono što je spolja nevidljivo, a nalazi se unutar proizvoda” – Istakao je Tomislav Hercigonja, direktor kompanije Topomatika i dodao: ”Vrlo smo zadovoljni sa odazivom ljudi ovde u Beogradu i sa njihovim angažmanom, pitanjima koja su postavljali tokom prezentacija i interaktivnom saradnjom.”

Inače, ovaj format radionica se odvija  već nekoliko godina za redom, s tim da je ove godine pored predavanja i radionioca uveden još jedan format pod nazivom “Expert Talks” iz razloga što se ispostavilo da je efikasnije razgovarati sa učesnicima “jedan na jedan” jer tada mogu postaviti više konkretnih pitanja, a samim time više i naučiti.

Kompanija Topomatika već neko vreme ima firmu u Srbiji, a glavna novost je da Topomatika otvara svoju zvaničnu kancelariju i to u Kragujevcu na čijem će čelu biti g. Milan Blagojević. Ta nova kancelarija će biti opremljena sa 3D skenerima, 3D printerima i svim ostalim potrebnim uređajima. Na taj način će ova nova tehnologija biti stavljena na raspolaganje Srpskom tržištu, pa  će postojećim korisnicima u Srbiji biti olakšana i sama podrška, ali i razne druge servisne potrebe.

ar©tur 2016