IRT 3000

Sadržaj

Predstavljanje koncepta Čiste proizvodnje

25.02.2019

U organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine, Centra za čistiju proizvodnju Srbije i Privredne komore Srbije održano je završno predstavljanje strateškog dokumenta "Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji" sa Akcionim planom, za period 2019-2021. Učesnici su se saglasili da koncept "čistije proizvodnje" predstavlja primenu sveobuhvatne preventivne strategije zaštite životne sredine na proizvodne procese, proizvode i usluge.

190220 slika 4Prisutnima su se obratili predstavnici resornog ministarstva, PKS i Centra za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su predstavili osnovne elemente predmetnog strateškog dokumenta.

Ukazujući na značaj ovog dokumenta učesnici skupa su se saglasili da koncept Čistije proizvodnje predstavlja primenu sveobuhvatne preventivne strategije zaštite životne sredine na proizvodne procese, proizvode i usluge, a sve u cilju povećanja konkurentnosti preduzeća, uz smanjenje rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Na izradi ovog dokumenta u najvećoj meri su bili angažovani Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, PKS, ministarstva nadležna za zaštitu životne sredine, nauku i tehnološki razvoj i energetiku, kao i više društvenih i privatnih organizacija, a kao postavljeni ciljevi istaknuti su sledeći:

  • Informisanje i razvoj svesti o čistijoj proizvodnji;
  • Razvoj kapaciteta za uvođenje čistije proizvodnje;
  • Promovisanje tehnološkog razvoja i saradnje u svim sektorima industrije;
  • Razvoj mehanizama za obezbeđivanje finansijske podrške, kao i
  • Stvaranje zakonodavnog okvira i dobrovoljnih mehanizama.

Skup je obeležila razmena mišljenja između predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine, domaćih eksperata i predstavnika privrede, a sam dokument je ocenjen kao izuzetno dobar i koristan, najpre iz ugla predstavljanja ekonomske i finansijske analize postojećeg stanja, ali i koristi i ušteda koje se mogu ostvariti uvođenjem mera čistije proizvodnje u kompanijama.

www.pks.rs

ar©tur 2016