IRT 3000

Sadržaj

Izrada pribora i alata za stezanje u alatnicama i proizvodnji

20.02.2019

Komadi koje je potrebno obraditi iz više operacija i smerova predstavljaju naročit problem jer, pored staranja o koracima obrade i tolerancijama, mora da se vodi računa o tome kako izbeći oštećenje već obrađenih delova komada prilikom stezanja za naredni korak obrade – navodi se na blogu sajta Solfins.com

190220 slika 1Naravno, ključni problem je složena geometrija profilisanih i obrađenih površina koja zahteva jednko ulaganje vremena, alata, rada mašine, kao i za osnovni komad koji treba proizvesti (alternativa su razna dobijanja uz rizik ispadanja komada usled vibracija obrade).

Svi ovi problemi jednostavno se prevazilaze primenom 3D štampe koja postaje standardna pomoćna tehnologija u alatnicama i proizvodnim pogonima i u Srbiji.

Tehnologija 3D štampe koja se najčešće primenjuje za proizvodnju alata je FDM/FFF - štampa plastičnim filamentima koja pruža ekstremnu jednostavnost u radu, male operativne troškove i zadovoljavajuću preciznost za ovu vrstu primene.

Šta dobijate 3D štampom alata za stezanje:

  • krut alat "mekih" površina koji neće oštetiti već obrađivane komade
  • alat bez ograničenja u pogledu geometrije (u odnosu na mašinu i na komad)
  • alat koji proizvodite na jeftinoj mašini - oslobađajući svoje skupe mašine za efikasniju proizvodnju
  • jeftin i brzo proizveden alat za stezanje

 

Izvor: www.solfins.com

ar©tur 2016