IRT 3000

Sadržaj

Besplatni SolidWorks EDU resursi za nastavu

05.02.2019

SolidWorks korporacija je za SolidWorks EDU korisnike pripremila priručnik prilagođen nastavi u srednjim školama i fakultetima, namenjen đacima i studentima koji nisu nikada koristili SolidWorks ili bilo koji drugi CAD softver. Studenti i đaci kroz ovaj priručnik se mogu upoznati sa osnovnim principima 3D CAD modeliranja i SolidWorks softvera, a zatim i modeliranjem u Part, Assembly i Drawing okruženju.

190130 slika 5Pored materijala prilagođenog SolidWorks EDU korisnicima, na MySolidWorks portalu dostupan je i veliki broj besplatnih SolidWorks lekcija namenjenih kako đacima i studentima, tako i profesionalnim korisnicima.

Besplatan priručnik namenjen SolidWorks EDU korisnicima može se preuzeti na SolidWorks Customer Portalu. Dostupna su dva različita priručnika: “Uvod u SolidWorks 3D CAD i Simulation” i “Uvod u SolidWorks Electrical”.

www.solifins.com

ar©tur 2016