IRT 3000

Sadržaj

Javni poziv za primenu pametnih i inovativnih rešenja

30.11.2018

Privredna komora Srbije u okviru Projekta SMART FACTORY HUB koji se finansira iz Dunavskog transnacionalnog programa DTP, raspisala je Javni poziv za primenu pametnih i inovativnih rešenja. Cilj je poboljšanje efikasnosti proizvodno orijentisanih mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kroz uvođenje inovacija u proizvodne procese.

181125 slika 4Uslovi koje podnosioci prijava moraju ispuniti:

Podnosilac prijave može da bude proizvodno orijentisano mikro, malo ili srednje pravno lice.

Prijavu podnosi domaće pravno lice registrovano u Republici Srbiji, a koje ima uspostavljenu saradnju sa inostranim partnerom od kojeg želi da nabavi “pametno”, inovativno rešenje, novu tehnologiju i sl.

Inostrani partner sa kojim domaće pravno lice ima uspostavljenu saradnju odnosno od kojeg nabavlja “pametno” rešenje, inovaciju i sl. mora da bude pravno lice osnovano u jednoj od sledećih zemalja: Austriji, Bulgarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji (ili na području Dunavskog transnacionalnog programa.

Podnosilac prijave ne može biti vlasnik kapitala ili na bilo koji drugi način povezan sa udelom u vlasništvu ili rukovođenjem predloženog privrednog društva iz inostranstva od kojeg nabavlja “pametno” rešenje.

Podnosilac prijave može da se prijavi na Javni poziv podnoseći samo jednu prijavu. Ukoliko u ime jednog podnosioca pristigne više prijava, razmatra se samo prva primljena prijava, dok se ostale odbacuju.

Ponuđači podnose prijavu na engleskom jeziku. Rok za podnošenje prijava je 14. decembar 2018. godine. Tri prijave sa najvećim brojem bodova biće odabrane za finansiranje. Više informacija na sajtu Privredne Komore Srbije!

www.pks.rs

ar©tur 2016