IRT 3000

Sadržaj

Digitalizacija prerađivačke industrije

12.06.2018

Privredna komora Srbije partner je na projektu "Smart Factory Hub" koji traje od 2017. godine. Glavni cilj projekta je razvoj istraživanja, inovacija i uslova poslovne politike za trans-nacionalnu saradnju u prerađivačkoj industriji. Finansiran je kroz program "Dunav 2014 – 2020" i trajaće do juna iduće godine.

slika 5.jpg

Prerađivačka industrija predstavlja generator istraživanja i razvoja, inovacija, napretka i zapošljavanja. Digitalizacija proizvodnje je neophodna s obzirom na napredak u procesima i upravljanju ljudskim resursima.

Kompanije iz Srbije su već imale priliku da se kroz projekat upoznaju sa primerima dobre prakse iz regiona i unaprede proizvodne procese i razviju poslovanje, ali i da prikažu sopstvena rešenja partnerima iz regiona. Nosilac projekta je Pomurski tehnološki park u Sloveniji, a u projektu ukupno učestvuje 13 partnera iz 10 zemalja.

Glavni rezultati prve godine projekta su "Platforma za saradnju pametnih fabrika SFCP" koja podržava mala i srednja preduzeća obezbeđujući im geografski pregled i pružiti određene informacije; "Alat za mapiranje" koji se sastoji od pet glavnih panela od kojih neki imaju četiri podkategorije koja mogu da biraju i polje za pretragu sa brojnim opcijama za filtriranje, a sve prati interaktivna mapa i "Priručnik dobrih praksi" planiran kao alat za prerađivačke kompanije, koji opisuje jasna tehnološka rešenja, koja se već koriste u industriji, što takvim kompanijama pruža mogućnost da lakše nauče o postojanju ovih inovativnih praksi i obezbede korisne informacije u fazi pre sprovođenja.

U Priručniku je sakupljeno ukupno 57 dobrih praksi iz 10 zemalja, a one su sortirane po kategorijama, koje se smatraju važnim iz perspektive koncepta “pametne fabrike”. Ove kategorije obuhvataju “mrežu za pametno snabdevanje”, “cloud skladištenje/obrada”, “sajber bezbednost”, “inteligentni senzori/pokretači”, “sajber fizički sistemi”, “inteligentni proizvodi” i druge, koji su usko povezani sa trendovima u nastajanju kao što su “Internet stvari” i “Industrija 4.0”.

Od aktuelnih događaja vezanih za projekat izdvaja se Akademija za obuku Smart Factory HUB koju je organizovao IAT Univerzitet u Štutgartu krajem prošlog meseca gde su tokom tri dana, članovi partneri na projektu i fasilitatori učili o Industriji 4.0 kroz obuke, radionice, posete fabrikama i kroz posete laboratorijama Frauhofe (buduća radna laboratorija).

Krajem septembra 2018. godine predstoji skup 130 međunarodnih stručnjaka iz privrede i akademske zajednice u oblasti 3D štampe, u Štajeru, u muzeju Arbeitswelt. Predstaviće se i diskutovati o dostignućima u oblasti istraživanja i trendovima. Simpozijum ima za cilj da olakša sinergije između istraživanja i industrije, da istakne najnovija dostignuća i više o metodama 3D štampe sa fokusom na polimere.

Izvor: www.pks.rs

ar©tur 2016