IRT 3000

Sadržaj

Povećana industrijska proizvodnja u Republici Srbiji za 5,7%

06.09.2017

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u junu 2017. godine veća je za 5,7% nego u junu 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 5,6%, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Industrijska proizvodnja u periodu januar – jun 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 2,1%. Posmatrano po sektorima, u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća kretanja: Sektor “Rudarstvo” (rast od 16,7%), sektor “Prerađivačka industrija” (rastod 6,0%) i sektor “Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija” (ostao na istom nivou).

slika 05

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji: trajnih proizvoda za široku potrošnju (14,4%), intermedijarnih proizvoda osim energije (12,0%), kapitalnih proizvoda (9,6%), energije (1,2%) i netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,1%).

Obim industrijske proizvodnje u junu 2017. godine, u odnosu na jun 2016, beleži rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 69%) i pad kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 31%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u junu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja mašina i opreme, eksploatacija uglja, proizvodnja električne opreme, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, i proizvodnja metalnih proizvoda (osim mašina).

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,6%, a za prerađivačku industriju rast od 5,8%. Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za jun 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u junu 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 4,8%, a kod prerađivačke industrije veća je za 13,0%.

 

www.stat.gov.rs

 

ar©tur 2016