IRT 3000

Sadržaj

oglašavanje

Izdavač časopisa IRT3000
PROFIDTP, d. o. o.
Ulica Ivice Sudnika 7
10430 Samobor
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942
Bank: Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT: RZBHHR2X
Broj računa: HR68 2484008 1104258668
 

Uredništvo časopisa IRT3000 ADRIA, marketing i pretplate za Srbiju:

Lidija Obradović
GSM: +381 60 140 14 42


SMV Technologies DOO
Dušana Danilovića 3/112
RS-21000 Novi Sad
Srbija


e-pošta: info@irt3000.com

MEDIA KIT2021:
MEDIA KIT srb 2021.pdf

Opšti uslovi oglašavanja:
SRB_OPŠTI USLOVI OGLAŠAVANJA_2021.pdf

 

Predviđeni datumi štampanja časopisa IRT3000 ADRIA:

Rezervacije oglasnog prostora i materijal za oglase primamo do početka meseca štampe.

broj rokovi za dostavu oglasa predviđeni datumi štampanja
54. broj 26.2.2021 31.3.2021
55. broj 4.6.2021 30.6.2021
56. broj 3.9.2021 30.9.2021
57. broj 12.11.2021 17.12.2021

 

CENOVNIK oglašavanja u časopisu IRT3000 ADRIA:

(U cenu nije uključen PDV)

Veličina / dimenzije (širina x visina) cena bez PDV-a
Naslovnica 880,00 €
Produženi omot spolja 660,00 €
Produženi omot iznutra 620,00 €
Omot iznutra 620,00 €
Predzadnja stranica - omot unutrašnji 660,00 €
Poleđina 825,00 €
Produženi omot (2 stranice) 1.210,00 €
Cela stranica 550,00 €
Dve trećine stranice uspravno  440,00 €
Trećina stranice uspravno 275,00 €
Pola stranice vodoravno 330,00 €
Trećina stranice vodoravno 275,00 €
Četvrtina stranice vodoravno 165,00 €
Šestina stranice vodoravno 110,00 €
Logotip na naslovnici + internet stranica* 104,00 €
OBLIKOVANJE I PREVODI OGLASA  
manje popravke i zamene teksta/fotografija, uključujući prevod 15,00 €
zahtevnije popravke oglasa, uključujući prevod 30,00 €
ponovno uređivanje oglasa (tekst u Wordu + fotografije + prevod)  50,00 €
Ostali obliki oglašavanja:
(Konačnu cenu za štampani materijal ćemo,na temelju
dostavljenog uzorka, s obzirom na masu materijala,
definisati zajedno s naručiocem)
 
Ulaganje promotivnog mareriala - A4 obostrano** 1.050,00 €
Ulaganje promotivnog mareriala - A4 obostrano** 1.590,00 €
Predstavljanje kompanije (2 x A4)* 550,00 €
Reklamni natpis na internet stranici - levo 160 x 160 px 150,00 € / mesec dana
Reklamni natpis na internet stranici - desno 269 x 269 px 250,00 € / mesec dana
Promotivna e-pošta (4 jezičke verzije) 350,00 €
Komercijalni članak  prema dogovoru
Posebni oblik  besplatno za godišnje oglašivače
Stručni članak  prema dogovoru

* Moguće samo u slučaju ugovora za celogodišnje objavljivanje oglasa dimenzije A4 ili A5.
** Konačnu cenu za štampani materijal za ulaganje ćemo, na temelju dostavljenog uzorka, s obzirom na masu materijala, definisati zajedno s naručiocem.

Popusti su mogući samo uz potpisivanje ugovora za višestruko izdavanje:

s tri (3) ili četiri (4) objave u časopisima - 20 %
s dve (2) objave u časopisima - 10 %

Časopis IRT3000 je u boji u celosti, formata A4. Uredništvo pre štampanja pregleda i lektorira reklame. Časopis je štampan na 90 gr papiru, omot je plastificiran – 150 gr papir. Uredništvo omogućava oglašivaču pomoć pri pripremi reklame. Oblikovanje prema traženim standardima se odvija u dogovoru s naručiocem. Oblikovana reklama se oglašivaču dostavlja na CD-u i u njegovom je trajnom vlasništvu. Slike trebaju biti bar u rezoluciji od 300dpi, u CMYK boji.  

 

Karakteristike oglasa

 

O časopisu IRT3000 ADRIA

Časopisi izlazi 4 puta godišnje
Opseg: Više od 180 strana + omot

Izdanje: 3000 primeraka (1500 - Hrvatska, 500 - BiH, 500 - Srbija, 250 - Makedonija, 250 - Crna Gora)

Cena broja: 5,00 €
Godišnja pretplata za 4 broja: 20,00 €
Studentima i učenicima odobravamo popust od 15%, godišnja pretplata za 4 broja:

*iznosi isključuju 10% PDV-a

ar©tur 2021