IRT 3000

Sadržaj

oglašavanje

Časopis IRT3000 i IRT3000 ADRIA

Medij koji stiže do stručnjaka i onih koji odlučuju

IRT3000 je jedini specijalizovani stručni časopis u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj koji svoje čitaoce celovito i redovno obaveštava o dostignućima i najboljim praksama na naprednim tehničkim i industrijskim područjima.

Naš cilj je da podstičemo prenos znanja i novih tehnologija u industriju povezivanjem različitih segmenata uz očuvanje bogatih multidisciplinarnih sadržaja. O kvalitetu članaka brine naš urednički odbor, koji je sastavljen od priznatih stručnjaka, istraživača i novinara.

Ko su naši čitaoci?

Čitaoci časopisa IRT3000 su stručnjaci iz različitih grana industrije i iz istraživačkih institucija. Sadržaji našeg časopisa namenjene su tehničarima, inženjerima, rukovodiocima proizvodnje i razvojno-istraživačkih odeljenja, preduzetnicima, zanatlijama, rukovodećem kadru i donosiocima odluka u kompanijama.

Naučnopopularni sadržaji su namenjene kako profesorima univerziteta tako takođe studentima tehničkih, poslovnih i drugih programa i često se koriste kao izvor za seminarske i diplomske radove.

 

Da biste saznali više o mogućnostima oglašavanja kod nas i dobili naš MEDIA KIT 2023, pišite nam na:  ili

 

 

Urednički koledar- IRT3000- Slovenačko izdanje

 

Područja:

        

• Alatničarstvo i mašinogradnja
• Nemetali
• Napredne tehnologije
• Lokalne vesti

B        

• Proizvodnja i logistika
• Spajanje i tehnologije materiala
• Održavanje i tehnička dijagnostika
• Lokalne vesti                                                   

 

 Broj Područja  Rok za predaju oglasnog materijala Datum izlaska
133 (januar) A 6.1.2023 31.1.2023
134 (februar) B 3.2.2023 28.2.2023
135 (mart) A 3.3.2023 31.3.2023
136 (april) B 7.4.2023 28.4.2023
137 (maj) A 5.5.2023 31.5.2023
138 (jun) B 2.6.2023 30.6.2023
139-140 (jul-avgust) A+B 4.8.2023 31.8.2023
141 (septembar) A 1.9.2023 29.9.2023
142 (oktobar) B 6.10.2023 30.10.2023
143-144 (novembar-decembar) A+B 10.11.2023 15.12.2023

 

Urednički koledar- IRT3000 ADRIA (Hrvatsko izdanje​)

 Broj Područja                                 Rok za predaju oglasnog materijala                                                                     Datum izlaska   
61 (mart)                                                     A+B 3.3.2023 31.3.2023
62 (jun) A+B 2.6.2023 30.6.2023
63 (septembar) A+B 1.9.2023 29.9.2023
64 (decembar) A+B 10.11.2023 15.12.2023

 


O časopisu

Časopis IRT3000 je u boji u celosti, formata A4. Uredništvo pre štampanja pregleda i lektorira reklame. Časopis je štampan na 90 gr papiru, omot je plastificiran – 150 gr papir. Uredništvo omogućava oglašivaču pomoć pri pripremi reklame. Oblikovanje prema traženim standardima se odvija u dogovoru s naručiocem. Oblikovana reklama se oglašivaču dostavlja na CD-u i u njegovom je trajnom vlasništvu. Slike trebaju biti bar u rezoluciji od 300dpi, u CMYK boji. 

 

 

 

 

 

Podaci o izdavaču časopisa IRT3000 ADRIA
PROFIDTP, d. o. o.
Ulica Ivice Sudnika 7
10430 Samobor
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942
 

Uredništvo časopisa IRT3000 ADRIA, marketing i pretplate za Srbiju:

Lidija Obradović
GSM: +381 60 140 14 42


SMV Technologies DOO
Dušana Danilovića 3/112
RS-21000 Novi Sad
Srbija

ar©tur 2021