IRT 3000

Sadržaj

oglašavanje

Izdavač časopisa IRT3000
PROFIDTP, d. o. o.
Ulica Ivice Sudnika 7
10430 Samobor
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942
Bank: Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT: RZBHHR2X
Broj računa: HR68 2484008 1104258668
 

Uredništvo časopisa IRT3000 ADRIA, marketing i pretplate za Srbiju:

Lidija Obradović
GSM: +381 60 140 14 42


Dušana Danilovića 3/112
RS-21000 Novi Sad
Srbija


telefon: +381 11 314 96 20
e-pošta: info@irt3000.com

MEDIA KIT2021:
MEDIA KIT srb 2021.pdf

Opšti uslovi oglašavanja:
SRB_OPŠTI USLOVI OGLAŠAVANJA_2021.pdf

 

Predviđeni datumi štampanja časopisa IRT3000 ADRIA:

Rezervacije oglasnog prostora i materijal za oglase primamo do početka meseca štampe.

broj rokovi za dostavu oglasa predviđeni datumi štampanja
54. broj 26.2.2021 31.3.2021
55. broj 4.6.2021 30.6.2021
56. broj 3.9.2021 30.9.2021
57. broj 12.11.2021 17.12.2021

 

CENOVNIK oglašavanja u časopisu IRT3000 ADRIA:

(U cenu nije uključen PDV)

Reklame u časopisu cena bez PDV-a
Naslovnica 880,00 €
Produženi omot spolja 660,00 €
Produženi omot iznutra 620,00 €
Omot iznutra 620,00 €
Predzadnja stranica - omot unutrašnji 660,00 €
Poleđina 825,00 €
Produženi omot (2 stranice) 1.210,00 €
Cela stranica 550,00 €
Dve trećine stranice uspravno  440,00 €
Trećina stranice uspravno 275,00 €
Pola stranice vodoravno 330,00 €
Trećina stranice vodoravno 275,00 €
Četvrtina stranice vodoravno 165,00 €
Šestina stranice vodoravno 110,00 €
Logotip na naslovnici + internet stranica 104,00 €
Oblikovanje oglasa:  
oblikovanje A4 reklame 99,00 €
oblikovanje A3 reklame 77,00 €
Ostali obliki oglašavanja:
(Konačnu cenu za štampani materijal ćemo,na temelju
dostavljenog uzorka, s obzirom na masu materijala,
definisati zajedno s naručiocem)
 
Ulaganje promotivnog mareriala - A4 obostrano 1.050,00 €
Ulaganje promotivnog mareriala - A4 obostrano 1.590,00 €
Predstavljanje kompanije (3 x A4) 550,00 €

 

Popusti su mogući samo uz potpisivanje ugovora za višestruko izdavanje:

s tri (3) ili četiri (4) objave u časopisima - 20 %
s dve (2) objave u časopisima - 10 %

Časopis IRT3000 je u boji u celosti, formata A4. Uredništvo pre štampanja pregleda i lektorira reklame. Časopis je štampan na 90 gr papiru, omot je plastificiran – 150 gr papir. Uredništvo omogućava oglašivaču pomoć pri pripremi reklame. Oblikovanje prema traženim standardima se odvija u dogovoru s naručiocem. Oblikovana reklama se oglašivaču dostavlja na CD-u i u njegovom je trajnom vlasništvu. Slike trebaju biti bar u rezoluciji od 300dpi, u CMYK boji.  

 

Karakteristike oglasa

 

O časopisu IRT3000 ADRIA

Časopisi izlazi 4 puta godišnje
Opseg: Više od 180 strana + omot

Izdanje: 3000 primeraka (1500 - Hrvatska, 500 - BiH, 500 - Srbija, 250 - Makedonija, 250 - Crna Gora)

Cena broja: 5,00 €
Godišnja pretplata za 4 broja: 20,00 €
Studentima i učenicima odobravamo popust od 15%, godišnja pretplata za 4 broja:

*iznosi isključuju 10% PDV-a

ar©tur 2016