IRT 3000

vsebina

Oglaševanje

Sodelujte z revijo IRT3000 

Revija IRT3000 je edina strokovna revija v Sloveniji in na Hrvaškem, ki redno in celovito obvešča strokovno javnost o inovacijah, razvoju in tehnologijah na tehniških področjih.

Naklada: 2.100 izvodov: 
790 naročnikov tiskane revije IRT3000
200 tiskanih izvodov revije za promocijo sejmih in dogodkih
1110 naročnikov na e-revijo IRT3000

Distribucija revije v:
Slovenija in države naročnikov in oglaševalcev; brezplačne izvode revije pošiljamo v knjižnice po Sloveniji in zainteresiranih strokovnih šolah.

Revijo berejo strokovnjaki v gospodarstvu, v strokovnih združenjih in izobraževalnih organizacijah, po njej posegajo odločevalci v podjetjih, pa tudi svetovalci v državnih institucijah, profesorji in študenti.

Medijski partner strokovnih dogodkov

Revija IRT3000 pogosto sodeluje kot medijski partner pri poročanju s strokovnih dogodkov in srečanj. Kot pokrovitelj ali partner dogodka v reviji objavimo oglas in napovemo dogodek v tiskani izdaji, na spletni strani in v elektronskih novicah.

Po dogodku v reviji objavimo tudi obširno poročilo. Pripravi ga naš strokovnjak ali strokovni novinar, prisoten na dogodku. Z gostujočimi predavatelji pogosto opravimo intervjuje, ki jim v reviji namenjamo pomembno mesto.

Na dogodku predstavimo revijo s plakatom, predstavitvenim gradivom in brezplačnimi izvodi revije, medtem ko organizator dogodka navaja revijo IRT3000 kot medijskega pokrovitelja ali partnerja.

Prisotni na sejmih in razstavah

Strokovna in širša javnost lahko revijo IRT3000 sreča na vseh glavnih branžnih strokovnih razstavah in sejmih v Sloveniji, ki jih prav tako medijsko podpiramo in o njih strokovno poročamo.


Trženje oglasnega prostora, naročnine in marketing

Profidtp d.o.o., PE Trzin
Revija IRT3000
Motnica 7 a
1236 Trzin

Marketing
Gregor Švetak

Mobi: +386 51 322 177

MEDIA KIT 2022:
Media Kit 2022- IRT3000 magazine- SLO.pdf

Druge jezikovne različice:
Media Kit 2022- IRT3000 Magazine- ENG.pdf
Media Kit 2022- IRT3000 magazine- HRV.pdf
Media Kit 2022- IRT3000 magazine- SRB.pdf

 

Splošne pogoje oglaševanja si lahko preberete v tem dokumentu
SLO_SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA_2021.pdf

 

Rok za oddajo gradiva in rezervacija oglasnega prostora:

Rezervacije oglasnega prostora in gradivo za oglase sprejemamo do začetka meseca izida.

številka področje rok za oddajo oglasa predviden datum izida
121 (januar) a 5.1.2022 31.1.2022
122 (februar) b 4.2.2022 28.2.2022
123 (marec) a 2.3.2022 31.3.2022
124 (april) b 1.4.2022 29.4.2022
125  (maj) a 4.5.2022 27.5.2022
126 (junij) b 3.6.2022 30.6.2022
127-128 (julij-avgust) ab 3.8.2022 31.8.2022
129 (september) a 2.9.2022 30.9.2022
130 (oktober) b 5.10.2022 31.10.2022
131-132 (november-december) ab 11.11.2022 16.12.2022

 

legenda-a

Orodjarstvo in strojegradnja
Nekovine
Napredne tehnologije
Utrip doma

 

legenda-b

Proizvodnja in logistika
Spajanje in tehnologije materialov
Vzdrževanje in tehnična diagnostika
Utrip doma

 

Cenik oglaševanja v reviji IRT3000
(v ceno ni vključen DDV)

oglasi v reviji cena
naslovnica 970,00 €
podaljšan ovitek - zunanji 740,00 €
podaljšan ovitek - notranji 700,00 €
ovitek - notranji 700,00 €
predzadnja stran 740,00 €
hrbet 880,00 €
podaljšan ovitek (2 strani) 1.330,00 €
cela stran 650,00
dve tretjini strani, pokončno 530,00 €
pol strani, pokončno 355,00 €
tretjina strani, pokončno 310,00 €
pol strani, ležeče 355,00 €
tretjina strani, ležeče 310,00 €
četrtina strani, ležeče 220,00 €
šestina strani, ležeče 165,00 €
logotip na naslovnici + spletna stran* 115,00 €
OSTALE OBLIKE OGLAŠEVANJA:  
Vlaganje promocijskega gradiva - A4 obojestransko** 1.155,00 €
Vlaganje promocijskega gradiva - A3 obojestransko** 1.750,00 €
Predstavitev podjetja (2 x A4) 650,00 €
Pasica na spletni strani - levo 160 x 160 px 150,00 € / mesec
Pasica na spletni strani - desno 269 x 269 px 250,00 € / mesec
Promocijski mailing (4 jezikovne različice) 350,00 €
Posebna oblik po dogovoru
Strokovni/tehnični članek (objava po dogovoru z urednikom) brezplačno za letne oglaševalce
PR BESEDILA   
celostranski PR članek (1500 znakov z 1-2 fotografijama) 300,00  €
dvostranski PR članek (3000 znakov s 3-4 fotografijami) 500,00  €
intervju (opravi ga naš novinar) 355-555,00 €
prevod iz angleščine ali nemščine (1x A4 stran) 50,00 €
PAKETNA PONUDBA
Ponudba poleg priprave in objave PR besedila vključuje tudi:
• prikaz logotipa podjetja ob besedilu,
• objavo kontaktnih podatkov podjetja,
• članek je oblikovan v skladu z barvami vašega logotipa,
• delitev članka na naši spletni strani in na družabnih omrežjih (LinkedIn, Facebook)
OBLIKOVANJE IN PREVODI OGLASOV
manjši popravki in zamenjave teksta/fotografij, vključuje prevod 15,00 €                                            
zahtevnejši popravki oglasa, vključuje prevod 30,00 €
na novo postavljen oglas (tekst v wordu + fotografije + prevod) 50,00 €

* Možno samo v primeru pogodbe za celoletno oglaševanje oglasa dimenzije A4 ali A5.
** Končno ceno za tiskan vložni material bomo po predloženem vzorcu glede na težo gradiva določili skupaj z naročnikom.

Popusti za večkratno objavo:

celoletna pogodba za oglaševanje s sedmimi (7) objavami v revijah - 30 %
celoletna pogodba za oglaševanje s petimi (5) ali šestimi (6) objavami v revijah - 25 %
celoletna pogodba za oglaševanje s tremi (3) ali štirimi (4) objavami v revijah - 15 %
celoletna pogodba za oglaševanje z dvema (2) objavama v revijah - 5 %

 

Revija IRT3000 je barvna revija formata A4. Tiskana je na 90 gramskem papirju, ovitek je plastificiran na 150 gramskem papirju. Uredništvo oglaševalcem lahko pomaga pri pripravi oglasa. Oblikovanje po zahtevanih standardih poteka v dogovoru z naročnikom. Oblikovani oglas je oglaševalcu dostavljen na CD-ju in je njegova  trajna last. Oglasi morajo biti pripravljeni v CMYK formatu kakovosti 300 dpi.

 

KAKO PRIPRAVITI OGLAS

ar©tur 2021