IRT 3000

vsebina

Vse več slovenskih šol se zaveda pomena spodbujanja podjetnosti in inovativnosti pri mladih

24.06.2024

SPIRIT Slovenija v okviru programa MLADI že vrsto let izvaja različne aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj podjetniških kompetenc šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za njihov celovit podjetniški razvoj. V zadnjih letih te aktivnosti izvaja vse več slovenskih šol, ki so prepoznale pomen spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (UPI) pri mladih. V šolskem letu 2024/2025 bo agencija financirala izvajanje podjetniških delavnic, krožkov in startup vikendov na 151 osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji, v katere naj bi se vključilo rekordno število mladih – skoraj 7000.

Foto 1Foto:www.popri.si

SPIRIT Slovenija je tudi letos marca objavil javni poziv za osnovne in srednje šole za sofinanciranje aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2024/2025. Preko javnega poziva agencija financira naslednje podjetniške aktivnosti za mlade: delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), na katerih udeleženci spoznajo temeljne mehke veščine podjetnosti, startup vikende, na katerih mladi razvijajo lastne ideje ali rešujejo izzive podjetij in drugih organizacij in obšolske dejavnosti, kot so denimo podjetniški krožki, ki so namenjeni krepitvi kompetenc in pridobivanju konkretnih izkušenj ekip mladih pri nadaljnjemu razvoju poslovnih idej. Najboljše ekipe mladih se prijavijo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga skupaj organizirajo Primorski tehnološki park, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovenski podjetniški sklad.

Foto 2Nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI

Zadnja leta je opazen velik porast zanimanja slovenskih šol za izvajanje tovrstnih dejavnosti. Na letošnji poziv se je odzvalo rekordno število osnovnih in srednjih šol, 151, kar je 15 % več kot lansko leto, od tega bo skoraj petina prijavljenih šol prvič pričela z izvajanjem teh aktivnosti. Največ vključenih šol je iz Podravske regije (42 šol), sledijo Jugovzhodna (20), Osrednjeslovenska in Savinjska regija (18). Na SPIRIT Slovenija so izjemno zadovoljni, da vse več šol prepoznava pomen spodbujanja podjetniških kompetenc pri mladih. »Kompetence, kot so ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, zahteva današnji globalni trg, zato je prav, da jih začnemo spodbujati že pri najmlajših. Mladi jih bodo potrebovali na svoji življenjski poti, ne glede na to, ali jih bo ta vodila na samostojno podjetniško pot, ali pa bodo delovali kot zaposleni v javnem ali realnem sektorju,« pravi Ana Mrzlikar, vodja programa  Mladi na SPIRIT Slovenija.

Namen tovrstnih aktivnosti je pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, … Obenem želijo mladim ponuditi osnovna znanja in stike s poslovnim svetom ter s tem podati razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo, hkrati pa tudi zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Na agenciji so aktivnosti usmerili tudi v usposabljanje in krepitev kompetenc učiteljev na tem področju. Tako so zanje že pred leti razvili nekaj vaj in orodij ter jih usposobili za izvajanje šolskih in obšolskih aktivnosti po metodi ZUIP (Z ustvarjalnostjo in podjetnostjo do inovativnosti). Tudi v začetku novega šolskega leta bodo na izbranih osnovnih in srednjih šolah potekala obvezna usposabljanja za učitelje in profesorje, ki bodo poleg podjetniškega mentorja izvajali podjetniške aktivnosti. Namen usposabljanj je učitelje in profesorje usposobiti za uspešno razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri učencih in dijakih ter jih spodbujati k ustvarjalnemu in inovativnemu reševanju problemov. Velik poudarek je na povezovanju teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju.

Foto 3Usposabljanja za učitelje in profesorje: Foto: SPIRIT Slovenija/LV

V šolskem letu 2023/2024 je bilo na 129 osnovnih in srednjih šolah izvedenih 35 delavnic ZUIP68 startup vikendov in 26 obšolskih dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. V aktivnosti je bilo vključenih 4700 mladih. Izvedena so bila tudi 3 usposabljanja za učitelje: dva startup vikenda in ena delavnica po metodologiji ZUIP (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti). Skupaj se je usposabljalo 53 novih učiteljev in profesorjev, za katere je tovrstna krepitev kompetenc pomembna za prenos ustreznih podjetniških znanj in veščin na učence in dijake.

Osnovne in srednje šole pozdravljajo spodbudo države za izvajanje tovrstnih aktivnosti:

OŠ Olge Meglič, Ptuj: »Aktivnosti v okviru projekta JP Mladi pod okriljem SPIRIT Slovenija predstavljajo dodano vrednost obstoječim načinom vzgojno-izobraževalnega sistema v RS. Učenci s spodbujanjem podjetništva in podjetnosti pridobijo neprecenljive izkušnje, ki so jim odlična popotnica za nadaljnje življenje.«

OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper: »Zahvaljujemo se SPIRIT Slovenija za finančno spodbudo, saj ta omogoča mladim priznanje, da so izzivi, ki jih premagujejo, tisti, ki jih oblikujejo in jim omogočajo rast. Vsak prispevek omogoča učencem, da razvijejo svoje talente, sanje in potenciale

OŠ Žetale: »Odličen projekt, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost učencev. Učenci so pridobili dodatna znanja in osvojili praktična orodja, ki jih potrebujejo za dejansko realizacijo idej.«

OŠ Antona Tomaža Linharta, Radovljica: »V šoli smo zelo zadovoljni z možnostjo pridobitve sredstev preko razpisa SPIRIT Slovenija, saj lahko na ta način učencem omogočimo sodelovanje na izredno kakovostno pripravljenih interaktivnih delavnicah, ki so sodobne in učencem predstavijo najširšo paleto kompetenc sodobnega trga dela s poudarkom na razvijanju ustvarjalnega učenja ter spodbujanja podjetniškega načina razmišljanja.« 

Več informacij o aktivnostih v sklopu programa Mladi: https://www.podjetniski-portal.si/mladi-in-podjetnistvo

ar©tur 2021