IRT 3000

vsebina

Najboljši tuji investitorji so podjetja Iskraemeco, Systemair in Swarco Lea

26.11.2019

Brdo pri Kranju, 26. novembra 2019 – Javna agencija SPIRIT Slovenija je tudi letos podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate ter prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Na gala večerni prireditvi na Brdu pri Kranju so nagrado FDI Award Slovenia 2019 prejela tri podjetja: Iskraemeco, d. d. v kategoriji veliko podjetje, Systemair, d. o. o. v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji ter Swarco Lea, d. o. o. v kategoriji pameten razvoj izdelkov in storitev.

fdi 2018Uvodoma je prisotne pozdravila Ajda Cuderman, direktorica SPIRIT Slovenija: »Obstoječi tuji investitorji so za Slovenijo izjemno pomembni, saj v našo državo prinašajo odličnost, napredne tehnologije in bogate izkušnje. Podelitev nagrad najboljšim tujim investitorjem v Sloveniji je eden najpomembnejših poslovnih dogodkov v državi. S tem želi naša agencija in celotna država uspešne tuje investitorje promovirati kot pozitiven vzgled v slovenskem poslovnem okolju, vključno s pozitivnimi učinki, ki jih ta podjetja prinašajo v naše okolje. Poleg tega ti v svojih matičnih državah kot ambasadorji ponosno predstavljajo slovenske prednosti, kot so naše vrhunsko znanje, visoka učinkovitost in zanesljivost.«

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je v nadaljevanju izpostavil: »Tuje neposredne investicije v Slovenijo spodbujajo mednarodno prepoznavnost, povečujejo vključenost v dobaviteljske verige in dvigujejo dodano vrednost slovenskega gospodarstva. Podjetja s tujim kapitalom rastejo hitreje od ostalih. To velja tako po obsegu prodaje in številu zaposlenih, kot tudi po dodani vrednosti na zaposlenega in izvozu. Država si prizadeva za stabilno in predvidljivo poslovno okolje, ki investitorjem omogoča lažje odločitve za prihod v Slovenijo oziroma povečanje obsega poslovanja.«

Osrednja govornica slavnostnega večera, Tina Maze, je udeležencem v ekskluzivnem pogovoru razkrila, katere življenjske izzive in ovire v svojem življenju je morala pametno in premišljeno rešiti, da je dosegla zastavljene cilje, vrhunske rezultate in stopila na sam vrh sveta.

Strokovna komisija, ki je že štirinajsto leto zapored izbirala prejemnike nagrad FDI Award Slovenia 2019, je letos v ožji izbor vključila podjetja, ki so ustrezala naslednjim kriterijem: vsaj desetodstotno tuje lastništvo v preteklem letu, dodana vrednost na zaposlenega nad slovenskim povprečjem, poslovanje z dobičkom in vsaj deset zaposlenih. Podjetja morajo imeti tudi poravnane obveznosti do finančne uprave in ne smejo biti med dosedanjimi prejemniki nagrade FDI Award. Letošnji prejemniki nagrad so tako naslednji:

- Prejemnik nagrade v kategoriji veliko podjetje je podjetje Iskraemeco, d. d., iz Kranja.

Podjetje, katerega zgodovina sega v leto 1954, je leta 2007 združilo moči z egiptovsko družbo Elsewedy Electric. Vizija po pametnejši in energetsko učinkovitejši prihodnosti je gonilna sila, ki je podjetji povezalo pri energetskih projektih. S priključitvijo skupini Elsewedy je Iskraemeco pridobil dragocenega poslovnega partnerja ter nove priložnosti za rast in razvoj. Kranjsko podjetje je v letu 2018 doseglo 126 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 19 % več kot v prejšnjem letu, čisti poslovni izid je znašal 8,8 mio EUR. Podjetje je imelo v preteklem letu 732 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je v letu 2018 presegala 48.000 EUR. Iskraemeco, ki svoje izdelke prodaja po vsem svetu, ima bonitetno oceno B1++ in poravnane davčne obveznosti. Podjetje pri proizvodnji in dobavi pametnih števcev uvaja načela trajnostnosti, saj želi zagotoviti daljši čas uporabe virov in povečati koristi, ki jo ti prinašajo in zagotoviti vračilo ter obnovo materialov in izdelkov ob izteku njihove življenjske dobe. Poslovni procesi podjetja so zasnovani tako, da je njihov vpliv na okolje v smislu odpadkov, odplak in zračnih emisij kar najmanjši.

- Prejemnik nagrade v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji je podjetje Systemair, d. o. o. iz Maribora.

Podjetje je del švedske skupine Systemair AB s sedežem v Skinnskattebergu, ki je eno vodilnih podjetij za prezračevalno tehniko s 50 podjetji po celem svetu. Slovensko podjetje je ponosno na več kot 35 letno tradicijo razvoja in proizvodnje ventilatorjev, najprej v okviru IMP Montaže Maribor in kasneje Marvent d. o. o., ki ga je tuji investitor prevzel leta 2005 in do danes dobro prestrukturiral. Slovensko podjetje izdeluje visokokakovostne ventilatorje za odvod dima in toplote ter odsesavanje eksplozivnih atmosfer. Obrat je podjetje leta 2016 razširilo tudi na razvoj in proizvodnjo modulnih klimatskih naprav. Podjetje je konec leta 2018 zaposlovalo 111 ljudi. V preteklem letu je doseglo 19,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal skoraj 1,4 mio EUR, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 54.000 EUR. Podjetje ima bonitetno oceno A1++ in poravnane davčne obveznosti. Približno polovico čistih prihodkov od prodaje ustvari na tujih trgih in izvaža v vse sosednje države, na trge JV Evrope, Rusijo in tudi na Švedsko. Tudi skupina Systemair si prizadeva postati čim bolj trajnostna in v  ta namen razvija energetsko učinkovite izdelke in stremi k izboljšanju svojih procesov na vseh področjih, predvsem pa na področju porabe energije, varnega delovnega okolja in poštenih delovnih pogojev.

- Prejemnik nagrade v kategoriji pametni razvoj izdelkov in storitev je podjetje Swarco Lea, d. o. o. iz Lesc.

Podjetje je del skupine Swarco s sedežem v avstrijskem Wattensu, ki skupno zaposluje več kot 3.700 ljudi v 25 državah, njihovi izdelki in rešitve pa služijo uporabnikom v 70ih državah po vsem svetu.  Podjetje Swarco Lea je specializirano za razvoj in izdelavo LED prikazovalnikov za prometne sisteme. V letu 2006 je bilo podjetje pod imenom Lea Lece prepoznano za gazelo Gorenjske. Dve leti kasneje je podjetje prešlo v 100 % last avstrijske skupine Swarco, znotraj katere je postalo eno najhitreje rastočih in poslovno uspešnih podjetij skupine. Podjetje je v letu 2018 ustvarilo 7,7 mio EUR celotnih prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal skoraj 1,1 mio EUR. Podjetje je imelo lani 31 redno zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala malo več kot 75.000 EUR. Poravnane ima davčne obveznosti in visoko bonitetno oceno A1++. Swarco Lea 90 % svojih izdelkov in storitev izvaža, večinoma v Nemčijo, Avstrijo, skandinavske države, na Nizozemsko in Češko, nekaj projektov pa so izvedli tudi izven Evrope. Po zaslugi notranjega oddelka za raziskave in razvoj podjetje nenehno sledi trendom, razvija svojo tehnologijo in pripravlja izdelke za prihodnjo integracijo v pametno mobilnost. Njihove izdelke odlikuje tudi dolga življenjska doba in zanesljivost delovanja tudi v najhujših podnebnih razmerah.

Z nagradami za najboljše tuje investitorje – FDI Award Slovenia želi vlada Republike Slovenije ovrednotiti izjemne prispevke tujih investitorjev v slovenskem poslovnem okolju. Tuji investitorji so ključni gradniki tako pri ustvarjanju novih delovnih mest in dodane vrednosti, kot pri raziskavah in razvoju, novih tehnologijah ter regijskih oziroma mednarodnih širitvah. Priznanja se podeljujejo najuspešnejšim podjetjem s tujim kapitalom, ki širijo svoje poslovanje in število zaposlenih v Sloveniji, spodbujajo inovativne in pametne rešitve. Nagrade izkazujejo čast tako tujim lastnikom, slovenskim zaposlenim, kot njihovim dobaviteljem in kupcem, ki so osnovni gradniki njihovega uspeha. Nagrade, ki jih SPIRIT Slovenija podeljuje že od leta 2006, dopolnjujejo širšo slovensko strategijo za privabljanje tujih neposrednih investicij, ki sodi med prioritetna področja tako Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot celotne vlade Republike Slovenije.

Lani so priznanja prejela podjetja RLS, d. o. o., Komenda v kategoriji raziskovalno-razvojna naravnanost in odličen poslovni rezultat; Fraport Slovenija, d. o. o., Zgornji Brnik, v kategoriji najboljši zaposlovalec v regiji; Bosch Rexroth, d. o. o., Škofja Loka v kategoriji dolgoročna prisotnost v regiji ter posebno priznanje za novo greenfield investicijo v logistični center podjetje cargo-partner, d. o. o., Ljubljana.

ar©tur 2016