IRT 3000

vsebina

Celovite meritve kompleksnih izdelkov ne bi mogle biti enostavnejše

05.07.2019

Naj gre za surovce pri struženju, obdelovance pri brušenju ali kotalne ležaje, so natančni merilni centri različice G podjetja Klingelnberg, kot je na primer najnovejši model P 40 G, posebej zasnovani za uporabo pri proizvodnih postopkih rotacijsko simetričnih izdelkov.

190702-3Stroge zahteve glede natančnosti v serijski proizvodnji in vse večja kompleksnost izdelkov zahtevajo najboljšo razpoložljivo merilno tehnologijo. Natančni merilni centri različice G so optimalno primerni za proizvodne postopke, ki ne zahtevajo le izvajanja dimenzijskih meritev, temveč tudi merjenje velikih količin izdelkov s kompleksnimi oblikami, pri čemer je treba meriti tudi karakteristike površine. Merilni center P 40 G je zato zelo zanimiv za avtomobilsko industrijo ter industrijo komercialnih vozil, proizvajalce obdelovalnih strojev, inženiring proizvodnih obratov ter za proizvajalce kotalnih ležajev. Podobno kot vsi natančni merilni centri podjetja Klingelnberg, tudi različica G izstopa s svojim patentiranim visoko natančnim sistemom tipalne glave 3D NANOSCAN ter po enostavni uporabi sistema za merjenje hrapavosti površin, ki omogoča merjenje na zunanjih in notranjih površinah. Nova hibridna merilna tehnologija, ki zajema dotične in optične meritve, je postala bistvenega pomena za učinkovitost pametnih konceptov proizvodnje.

Natančni merilni centri, različice G, optimalno dopolnjujejo natančne merilne centre serije P podjetja Klingelnberg, ki se po vsem svetu uporabljajo za natančne meritve zobnikov ter visoko natanč- nih rotacijsko simetričnih izdelkov v proizvodnih procesih. Centri zagotavljajo zanesljive rezultate meritev tudi v proizvodnih okoljih ter se jih uporabi vzdolž celotne proizvodne verige. Natančni merilni centri različice G, kot je na primer P 40 G, so edini stroji serije P, ki so standardno opremljeni s programsko opremo za dimenzije, oblike in merjenje položajev. Poleg drugega programska oprema določa premere in razdalje, izmeri cilindrične in stožčaste oblike, čelni opel in koncentričnost, okroglost, ravnost površin in kotnost. Izvede lahko tudi Fourierevo analizo rotacijsko simetričnih izdelkov. Z zajemom skeniranih kontur na vseh ravneh avtomatiziranega procesa omogoča tudi merjenje in vrednotenje kompleksnih struktur. Natančni merilni centri različice G lahko nadomestijo merilne kalibre, koordinatne merilne stroje in naprave za merjenje oblike. Rezultat tega je, da merilni center P 40 G lahko opravlja vse merilne naloge v celotni verigi testiranja, kjer se običajno uporablja več različnih merilnih strojev.

Univerzalna rešitev podjetja Klingelnberg odpira nove možnosti na področju proizvodnje rotacijsko simetričnih izdelkov glede zagotavljanja kakovosti in avtomatizacije procesov. Nova funkcijska raznolikost programske opreme EasyStart predstavlja temelj za vse to, saj zagotavlja širok nabor informacij za obvladovanje kakovosti ter obenem omogoča učinkovit nadzor procesa in zanesljivo obvladovanje proizvodnje. Po vsakem proizvodnem koraku se lahko vsako izmerjeno karakteristiko nemudoma prikaže v grafični obliki ali s številčno vrednostjo v tabeli, analizira in statistično vrednoti, pri čemer se vsak rezultat meritev trajno dodeli posameznemu izdelku preko skeniranja in kodiranja (na primer DMC, črtna koda ali QR koda). Osnovna oblika programske opreme omogoča shranjevanje statističnih podatkov za kasnejše vrednotenje, kot je določanje opozorilnih mej. Koncept Industrije 4.0 se lahko izvaja z aktivnim posredovanjem in obdelavo z obstoječimi vmesniki z aplikacijo GearEngine podjetja Klingelnberg. Take rešitve so ključnega pomena za uspeh, predvsem v času pospešenih ciklov inovacij in vse strožjih zahtev.

www.klingelnberg.com

ar©tur 2016