IRT 3000

vsebina

Umetnost odrezavanja kovin

15.04.2019

Odrezavanje kovin je izjemnega pomena tudi za slovensko kovinsko-predelovalno industrijo. Ta ni le kadrovsko podhranjena, temveč ji primanjkuje tudi ustreznih znanj. Razliko do najboljših na svetu pomaga zmanjšati tudi revija IRT3000.

190408-4

Revija IRT3000 je skupaj s podjetjem SECOTOOLS na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju organizirala okroglo mizo z naslovom Trendi in novosti na področju odrezavanja kovin. Udeleženci okrogle mize Patrick De Vos, SECOTOOLS, aplikativni inženir Zoran Svešek, SECOTOOLS, dr. Franci Pušavec s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in dr. Jani Kenda iz podjetja Hidria AET tolmin so skupaj z moderatorjem okrogle mize dr. Janezom Kopač s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, obiskovalcem predstavili pomen prenosa znanja na področju odrezavanja kovin. To po zaslugi sodobnih tehnologij postaja umetnost v malem.

Tehnologije in postopki odrezavanja kovin namreč postajajo vse pomembnejši člen proizvodnih procesov, novosti na trgu in znanje s tega področja pa pomaga širiti tudi revija IRT3000, ki je založila slovenski prevod strokovne literature avtorja Patricka De Vosa. V omenjenih knjigah, zbirko sestavljajo štiri knjige, so podrobno predstavljeni različni fizikalni modeli, s katerimi je opisan in analiziran obdelovalni proces, ter mehanizmi odrezavanja kovin. Zaradi stalnega razvoja novih strateških materialov proizvajalci orodij razvijajo nove rezalne materiale in orodja, da so kos strategijam modernih, hitrih in kakovostnih obdelav. K temu pa je v vedno več primerih potrebno uporabiti tudi modificirane postopke odrezavanja, kot je MQL, Cryo (LN2, CO2), ki skupaj z najnovejšimi orodji proizvodnim okoljem omogočajo racionalno obdelavo kovin.

Slovenska podjetja v glavnem ne izdelujejo rezalnih orodij, jih pa znajo kakovostno oplastiti, kot je poudaril dr. Kopač: »Na orodje nanesemo prevleke, ki so zlate in vijoličaste, skratka bolj temne barve. Oplastimo jih s tanko plastjo titanovega nitrida in po tem prepoznamo kakovost. Vsaka od prevlek je za nekaj dobra; bodisi gre za majhne rezalne sile, ali pa je obdelana površina zelo gladka in je odjem odrezkov zelo velik. Slovenci znamo to zelo dobro narediti. S tem se recimo ukvarja Inštitut Jožef Štefan in še nekaj drugih slovenskih proizvajalcev, ki proizvajajo in oplaščajo rezalna orodja. Naši inženirji izdelujejo vrhunske izdelke in to je zagotovo kamenček v mozaiku.« Razlog za izdelavo kakovostnih izdelkov tiči v odličnem osveščanju s področja najnovejših tehnologij.

Moderna orodja so sestavljena iz več segmentov. »Orodja, ki so iz enega kosa, niso več aktualna. Orodja prilagajamo izdelkom. Pravimo, da so krojaško izdelana oziroma izdelana po meri. Taka orodja lahko v kratkem času obdelajo zelo kakovosten izdelek. Iz surovca, kosa jekla, kosa nerjavnega jekla in celo titanovih zlitin, ki so zelo težko obdelovalne, lahko naredimo izdelek, ki je uporaben v najnovejših letalih.«

ar©tur 2016