IRT 3000

vsebina

Študentsko mednarodno tekmovanje QForm 2018

06.02.2019

Na področju preoblikovanja kovinskih materialov predstavljajo tako pri razvoju novih izdelkov kot tudi tehnologij izdelave ključno vlogo simulacijski programi, s katerimi vnaprej napovedujemo potek preoblikovalnega postopka. Tako je na trgu danes na razpolago že cela paleta različnih komercialnih programskih orodij, ki so zasnovana bodisi kot splošna simulacijska okolja za uporabo v širokem spektru aplikacij bodisi za namenske aplikacije na ožjem področju uporabe. Slednja so običajno tudi bolj inženirsko naravnana in usmerjena v čim enostavnejše delo razvojnih inženirjev, konstrukterjev ali tehnologov na njihovem področju dejavnosti.

190121-4Na področju masivnega preoblikovanja kovin tako najdemo večje število specializiranih programov (Deform, Forge, QForm, Simufact ...), ki predstavljajo močno podporo pri snovanju procesov hladnega in/ali vročega iztiskavanja, kovanja, nakrčevanja, valjanja ipd. Da morajo delo s simulacijskimi programi čim prej spoznati tudi študenti, so prepoznali tudi pri podjetju QuantorForm Ltd. Za spodbujanje uporabe svojega programskega paketa QForm na univerzah so poleg ugodnih licenc za študentsko delu leta 2016 skupaj z univerzami AGH Krakow, OmSTU iz Omska, Politehniko iz Torina, Bauman MSTU iz Moskve, SOA univerzo iz Bhubaneswarja, Tehniško univerzo iz Sofje in TU Bergakademie iz Freiberga prvič organizirali tudi mednarodno študentsko tekmovanje – tako imenovano QForm olimpijado.

Na olimpijadi dobijo študenti na dan tekmovanja od organizatorja v analizo tehnologije izdelave zahtevan rotacijsko-simetričen izdelek s tolerancami in predpisano velikostjo serije. Izdelek se preoblikuje s tehnologijo vročega kovanja, pri čemer mora običajno poleg operacij preoblikovanja biti naknadno obdelan še s postopki odrezovanja. Minimalne nadmere za odrezovanje so pri ocenjevanju izdelkov študentov zelo visoko cenjene. V predpisanem času tekmovanja (6 ur) morajo študentje na osnovi risbe osno-simetričnega izdelka postaviti celotno tehnologijo vročega kovanja (razmerja dimenzij, kovaške kote, maso odkovka, potrebno število udarcev stroja ...) s ciljem minimalne nadmere za mehansko obdelavo, določiti morajo potrebno tehnološko verigo za svojo proizvodnjo in nato simulirati predlagan postopek kovanja. Zaželena je tudi ustrezna analiza življenjske dobe orodja za izbran postopek preoblikovanja. Za celotno nalogo je treba napisati in oddati tudi poročilo o postavljeni tehnologiji.

S takšnim načinom spodbujanja kreativnosti in inovativnosti študentov, s sočasno uporabo programa QForm podjetje QuantorForm Ltd., pridobiva podjetje nove potencialne uporabnike programa in skupaj s sodelujočimi univerzami širi znanje o tehnologijah masivnega preoblikovanja. Laboratorij za preoblikovanje (LAP) Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je v letu 2018 sodeloval kot nacionalni organizator mednarodne olimpijade tehnologij vročega kovanja in iztiskavanja. Priprave na olimpijado so trajale dobra dva meseca, pri čemer je udeleženec olimpijade dodobra spoznal tehnologije kovanja s poudarkom na optimizaciji postopka in pravilni razporeditvi posameznih preoblikovalnih operacij.

Mednarodno študentsko olimpijado tehnologij masivnega vro- čega kovanja in vročega iztiskavanja »QForm Olympiad 2018« je v letu 2018 organiziralo 21 univerz v 16 državah, pri čemer je sodelovalo 115 študentov, kar predstavlja drastičen porast sodelujočih v primerjavi s prvim letom, ko je bilo organizirano tekmovanje. Slovenija je tokrat sodelovala prvič in le z enim predstavnikom, a upamo lahko, da bo kandidatov za tekmovanje v prihodnjih letih vse več. Že v prvem letu naše udeležbe smo dosegli izvrsten rezultat, saj je študent Mitja Kuštra na mednarodnem nivoju dosegel odlično drugo mesto.

Vabimo vse študente, ki jih omenjeni tekmovalni izziv zanima, da kontaktirajo Laboratorij za preoblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in se letos aprila preizkusijo v snovanju tehnologije, ki je tudi v slovenskem prostoru zelo perspektivna.

http://www.qform3d.com

ar©tur 2016