IRT 3000

vsebina

Kratek program industrijskega izobraževanja Osnove hidravlike

23.01.2019

Vsi, ki se kakorkoli srečujejo s hidravličnimi stroji in napravami imajo možnost spoznati osnove hidravlike, saj velja načelo »dobri temelji – stabilna zgradba«. Izobraževanje bo v veliko pomoč pri vzdrževanju obstoječih in projektiranju ali nakupu novih hidravličnih sistemov. Izobraževanje je razdeljeno na osem logičnih sklopov, ki v celoti pokrivajo področje pogonsko-krmilne hidravlike. Vsak posamezni sklop predavanj je podkrepljen s praktičnimi primeri v laboratoriju.

190121-2Vsak slušatelj bo v predavalnici 3 šolske ure (3x45') poslušal osnove posameznega hidravličnega sklopa, nato se bo po kratki pavzi preselil za dve šolski uri (2x45') še v laboratorij. Tu bo vsak posameznik sam praktično podkrepil še sveže pridobljeno znanje na za to pripravljenih hidravličnih preizkuševališčih.

Vsebina 40 urnega izobraževanja po dnevih:

1. dan: 04. 02. 2019 med 7 h in 15: 30 h
     1. sklop: TEMELJNE ZAKONITOSTI IN PREGLED HIDRAVLIČNIH SESTAVIN (funkcija, uporaba, pomembne lastnosti in delovni parametri)
     2. sklop: HIDRAVLIČNE ČRPALKE, MOTORJI in HIDRAVLIČNI VALJI (cilindri)

2. dan: 11. 02. 2019 med 7 h in 15: 30 h
     3. sklop: HIDRAVLIČNI VENTILI – KONVENCIONALNI (potni, tlačni, tokovni in protipovratni ventili)
     4. sklop: HIDRAVLIČNI VENTILI – ZVEZNO-DELUJOČI (proporcionalni in servo ventili)

3. dan: 15. 02. 2019 med 7 h in 15: 30 h
     5. sklop: POMOŽNE HIDRAVLIČNE SESTAVINE (akumulatorji, rezervoarji in oprema, cevovodi, itd)
     6. sklop: ČISTOČA, FILTRACIJA in VZDRŽEVANJE

4. dan: 22. 02. 2019 med 7 h in 15: 30 h
     7. sklop: IZRAČUNI HIDRAVLIČNIH PARAMETROV in BRANJE HIDRAVLIČNIH SHEM po standardu ISO 1219
     8. sklop: MERITVE HIDRAVLIČNIH PARAMETROV IN TRENDI RAZVOJA HIDRAVLIKE  

Vsak udeleženec prejme gradivo seminarja v pisni obliki in potrdilo o udeležbi.

Na željo naročnika lahko izvedejo tudi preizkus znanja.

Za več informacij:

lft@fs.uni-lj.si ali na franc.majdic@fs.uni-lj.si ali na 01 4771 411  

ar©tur 2016