IRT 3000

vsebina

BASF je prvič proizvedel izdelke iz kemično reciklirane plastike

19.12.2018

BASF s projektom ChemCycling prebija led na področju odpadne plastike. Kemično recikliranje omogoča inovativen način ponovne uporabe odpadne plastike, kot sta mešana in neočiščena plastika, ki trenutno ni recikliana. Tovrstni odpadki se običajno pošljejo na odlagališča, ali pa so sežgani z energetsko predelavo, odvisno od regije. Vendar pa kemično recikliranje ponuja drugo alternativo: z uporabo termokemičnih procesov lahko to plastiko uporabimo za proizvajanje olj za pirolizo ali sintezo. Končne reciklirane surovine se lahko uporabijo pri proizvodnji podjetja BASF in deloma nadomestijo fosilne vire.

181217-1BASF je prvič proizvedel izdelke iz kemično reciklirane odpadne plastike in postal eden izmed globalnih pionirjev v industriji. “Odgovorna raba plastike je ključnega pomena pri reševanju svetovnega problema odpadkov. To se nanaša na podjetja kot tudi na institucije in potrošnike. S kemičnim recikliranjem želimo prispevati k zmanjševanju količine plastičnega odpada,” je dejal Dr. Martin Brudermüller, predsednik odbora izvršnih direktorjev in glavni tehnološki vodja (CTO) pri podjetju BASF SE. “V okviru našega ChemCycling projekta uporabljamo odpadno plastiko kot surovino. Na ta način ustvarjamo vrednost za okolje, družbo in gospodarstvo. Skozi celotno verigo vrednosti smo združili moči s partnerji, da bi ustanovili delujoč krožni model,” je še dejal Brudermüller. BASF tesno sodeluje s svojimi strankami in partnerji, od podjetij, ki ravnajo z odpadki, do tehnoloških ponudnikov in proizvajalcev embalaže, da bi ustvarili krožo verigo vrednosti.

Od odpadkov do embalaže za sir in komponent za hladilnik

BASF že razvija pilotne produkte, vključno z embalažo za mocarelo, komponentami za hladilnik in izolacijskimi paneli, in sicer z desetimi strankami iz različnih industrij. Proizvodnja produktov, ki zadovoljujejo visoke standarde kakovosti in higiene – ki so še posebej zahtevni, na primer embalaža za prehranske izdelke – je možna, ker imajo ChemCycling produkti podjetja BASF popolnoma enake lastnosti kot produkti proizvedeni iz fosilnih virov. Stefan Gräter, vodja ChemCycling projekta pri podjetju BASF, vidi v njem ogromen potencial: “Ta nov način recikliranja ponuja priložnosti za inovativne poslovne modele za nas in naše stranke, ki že sedaj dajejo veliko težo produktom in embalaži iz recikliranih materialov in ki ne morejo ali ne želijo sprejemati kompromisov na račun kakovosti.” V naslednjem koraku bo BASF svoje prve proizvode iz ChemCycling projekta ponudil tudi na trgu.

BASF Verbund ponuja idelane pogoje za ChemCycling

Na začetku proizvodne verige BASF dostavi olje, ki je pridobljeno iz odpadne plastike s procesom oljenja v proizvodnjo Verbund. BASF pridobiva surovino za svoje pilotne proizvode od partnerja Recenso GmbH, Nemčija. Kot alternativa se lahko uporabijo sintezna olja, ki so pridelana iz odpadne plastike. Prva serija tega olja je bila v oktobru dobavljena v parni kreking v BASF obrat v Ludwigshafnu. Parni kreking je prvi korak v proizvodnji Verbund. Ta “razbije” surovino pri temperaturi okoli 850 stopij Celzija, rezultat procesa pa sta etilen in propilen. Ti osnovni spojini sta uporabljeni v Verbundu za proizvodnjo številnih kemčnih produktov. V okviru pristopa z masno bilanco se lahko delež recikliranih surovin matematično dodeli končnemu certificiranemu proizvodu. Vsaka stranka lahko izbere določen odstotek recikliranega materiala.

Tehnološki in regulativni izzivi

Tako trg kot družba pričakujeta, da bo industrija pripravila konstruktivne rešitve za ravnanje s plastičnimi odpadki. Kemično recikliranje je inovativno dopolnilo drugim procesom recikliranja in ravnanja z odpadki. "Za plastične odpadke potrebujemo široko paleto možnosti predelave, saj vsaka rešitev ni primerna za vsako vrsto odpadkov ali pa je ni možno uporabiti pri vsakem proizvodu. Prva izbira bi morala biti vedno rešitev, ki najbolje deluje pri oceni življenjskega cikla," je pojasnil Andreas Kicherer, strokovnjak za trajnostni razvoj v družbi BASF.

Tehnološki in regulativni pogoji morajo biti izpolnjeni preden je projekt pripravljen za trg. Obstoječe tehnologije za predelavo plastičnih odpadkov v reciklirane surovine, kot so olja za pirolizo ali sintezo, je potrebno razvijati in prilagajati, če želimo zagotoviti konsistentno visoko kakovost. Poleg tega regionalni regulatorni okvirji znatno vplivajo na to, v kolikšni meri je možno ta pristop vzpostaviti na vsakem trgu. Na primer bistveno je, da se kemično recikliranje in pristop z masno bilanco priznavata pri izpolnjevanju ciljev recikliranja izdelkov in specifičnih uporab.

Odgovorno ravnanje s plastničnimi odpadki je ključnega pomena

Plastika ponuja številne prednosti pri tehničnih uporabah, medicini in vsakodnevnem življenju, zato je pogosto boljša alternativa drugim materialom. Izziv je v odgovornem upravljanju že uporabljene plastike. Delujoči sistemi ravnanja z odpadki in odgovorno ravnanje potrošnikov so ključnega pomena za reševanje problemov, kot je onesnaževanje s plastičnimi odpadki. S tem namenom je BASF vključen v različne projekte, ki potekajo na lokalni in mednarodni ravni. Družba BASF je tako članica Svetovnega sveta za plastiko (World Plastics Council) in sodeluje v dveh programih fundacije Ellen MacArthur. Poleg tega je BASF uvedel tudi Operation Clean Sweep®, mednarodno pobudo industrije plastike, ki preprečuje izgubo plastičnih peletov in prahu v okolju. Nov projekt ChemCycling je tako še en mejnik pri odgovorni uporabi virov in primer, kako BASF obravnava globalne izzive, ob tem pa svojim strankam pomaga doseči njihove cilje.

Dodatne informacije o ChemCycling lahko najdete na spletni strani.

Video

http://www.basf.com

ar©tur 2016