IRT 3000

vsebina

SIMULATION DAY dogodek na GZS

03.12.2018

CADCAM Lab, član CADCAM Group, je 22. novembra 2018 na Gospodarski Zbornici Slovenije organiziral strokovni dogodek SIMULATION DAY, na katerem so bile skozi kratka predavanja predstavljene koristne in zanimive informacije o uporabi simulacij pri razvoju izdelkov in optimizaciji preoblikovalnih procesov.

181202-1Na dogodku so poleg strokovnjakov iz podjetij CADCAM Lab in CADCAM Design Centar predavali tudi strokovnjaki iz drugih uspešnih slovenskih podjetij iz avtomobilske, energetske in letalske panoge, kot so CAFUTA d.o.o., TPV d.o.o., Danfoss Trata d.o.o., TECOS in Pipistrel d.o.o.

Skozi predavanja so udeleženci dogodka izvedeli, kako s pomočjo simulacij razvijati in optimirati plastične komponente (TECOS), strokovnjak iz PIPISTRELA pa je povzel, kako z uporabo simulacij razvijajo strukturne dele ultra lahkih kompozitnih letal, kot so trup, krila in elisa.

Algoritem za optimizacijo oblike orodja in platine, ki ga je razvil in povezal s programskim paketom Abaqus dr. Gašper Cafuta, je bil predstavljen na praktičnih industrijskih primerih. Pomen virtualnih vrednotenj v razvoju avtomobilskih komponent je predstavil strokovnjak iz podjetja TPV, na primeru iz podjetja Danfoss pa smo lahko izvedeli, kako vpeljati simulacije v zgodnje faze razvojnih ciklov izdelka.

Ker je v razvoj izdelka potrebno vključiti tudi informacije o njegovi izdelavi, je bilo v okviru dogodka govora o simulaciji proizvodnih procesov, kot je simulacija litja, preoblikovanja pločevine in ekstruzije, predstavljene pa so bile tudi programske rešitve, ki takšne simulacije omogočajo.

Na koncu so bili prikazani še primeri uporabe simulacij pri reševanju različnih inženirskih problemov ter  trendi in razvoj numeričnih simulacij v okolju SIMULIA, ki so udeležencem dali vpogled, kaj lahko na tem področju pričakujemo v prihodnosti.

ar©tur 2016