IRT 3000

vsebina

Fakulteta za strojništvo UM prejela programabilnega humanoidnega robota

14.11.2018

Podjetje PROFIDTP, d. o. o., organizator osrednjega slovenskega strokovnega dogodka s področja strojništva Industrijski forum IRT in založnik strokovne revije IRT3000, je Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru doniralo 60 cm visokega programabilnega humanoidnega robota Blue NAO Evolution.

fs_robot-15.jpgRobot proizvajalca SoftBank Robotics Europe SAS je do sedaj najbolje prodajan tovrstni robot za izobraževalne namene, ne uporablja se pa v industriji. Robot bo na Fakulteti za strojništvo UM namenjen pretežno raziskovanju tehnologij, delno pa bo vključen v izobraževalne namene, saj se trend servisne robotike povečuje, fakulteta pa želi s tovrstnimi znanji seznaniti študente, ki bodo tako pridobili osnovne veščine pri upravljanju servisnih oziroma humanoidnih robotov. Upravljanje in programiranje humanoidnega robota bo vključeno v izobraževanje študentov, predvsem tistih na drugi stopnji. Ti bodo pridobili znanja osnovnega in poglobljenega programiranja, upravljanja, osnove strojnega vida za prepoznavanje objektov in vodenja humanoidnega robota. Spoznali bodo tudi, kako prisotnost humanoidnega robota vpliva na človekovo počutje oziroma lagodje.

»Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru se trudimo študentom zagotoviti čim boljše pogoje za študij, kar vključuje tudi uvajanje naprednih tehnologij v izobraževalni proces. Veseli nas, da je podjetje PROFIDTP, s katerim že dlje časa zelo uspešno sodelujemo, prepoznalo potencial za prenos najsodobnejših tehnologij na bodoče inženirske kadre, ki se bodo morali spopasti z izzivi industrije 4.0, ter se odločilo za donacijo, ki bo študentom bistveno olajšala osvajanje praktičnih znanj in nabiranje izkušenj že v času študija. Podjetju PROFIDTP se za donacijo in izkazano zaupanje v imenu fakultete ter njenih sedanjih in prihodnjih študentov iskreno zahvaljujemo,« je ob predstavitvi nove pridobitve fakultete dejal njen dekan red. prof. dr. Bojan Dolšak.

fs_robot-14.jpgHumanoidni roboti postajajo del človekovega vsakdana, še posebej na Japonskem, kjer se starostna skupina ljudi drastično povečuje in bodo ti v veliko pomoč pri vsakdanjih opravilih. S pomočjo humanoidnega robota bodo študenti preučevali možnosti opravil, ki jih lahko ta robot opravlja, ter načine, kako ga vključiti v človekov vsakdan. Prav tako bodo opazovali čustven odziv ljudi na prisotnost humanoidnega robota, saj se človek precej hitro naveže na stroj, ki je vsaj delno podoben človeku.

»Bodoči inženirji strojništva so ljudje, ki bodo oblikovali prihodnost. Zavedamo se, da bo ta močno povezana z roboti, in to ne zgolj tistimi, ki jih videvamo v industriji, temveč tudi takšnimi, ki bodo človeku še precej bližje. Z donacijo humanoidnega robota Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru želimo med ustvarjalci prihodnosti vzbuditi zanimanje za humanoidno robotiko, saj smo prepričani, da lahko slovensko inženirsko znanje veliko da tudi širši družbi,« je ob predaji humanoidnega robota povedal Darko Švetak, direktor podjetja PROFIDTP d. o. o..

 

www.profidtp.si

www.fs.um.si

www.irt3000.si

 

ar©tur 2016