IRT 3000

Sadržaj

Tehnologija vrućih uljevnih sustava FLEXflow

01.07.2019

HRSflow je nedavno predstavio primjer primjene vrućeg uljevnog sustava u kalupu s tri kalupne šupljine, koji izrađuje tri vidljive komponente za modul vrata u unutrašnjosti automobila. Primjena tehnologije FLEXflow pri tome osigurava besprijekornu sitnozrnatu površinu bez linija hladnih spojeva i tragova tečenja, iako se otpresci bitno razlikuju po dimenzijama i volumenu.

190625-S4FLEXflow individualno upravlja sa svih osam mlaznica koje se primjenjuju u toj aplikaciji. To znači, da je položaj i brzinu svake igle ventila moguće fino regulirati, kako bi postigli optimalni tlak, protok i volumen ubrizgavanja taljevine u sve tri kalupne šupljine. Kalup je opremljen vrućim mlaznicama iz srednjeg razreda HRSflow i namijenjen je kaskadnom ubrizgavanju. Usklađeno otvaranje mlaznica, koje omogućuje FLEXflow, smanjuje gubitke tlakova i s time uklanja greške na površini otpreska. S pomoću točnog upravljanja naknadnim tlakom na svakoj mlaznici, moguće je postići željeno stezanje u svakoj pojedinačnoj kalupnoj šupljini.

Kalup je namijenjen prije svega za preradu polipropilena i dodatno ABS-a. Volumeni triju elemenata demonstracijskog kalupa (obloga vrata, džep za karte i prečka za ojačavanje) su iznosili 560 cm³, 338 cm³ i 58 cm³, a prosječna debljina stijenki od 2,3 do 3 mm. Kao alternativu tehnologiji FLEXflow, operateri mogu novi kalup primjenjivati i zajedno s troškovno učinkovitim i jednostavnijim proizvodom FLEXflow One, pri kojem pogonski modul, povezan sa svakom pojedinom mlaznicom, upravlja tijekom taljevine.

www.hrsflow.com

ar©tur 2016