IRT 3000

Sadržaj

WALTER-ov dva-u-jedan globalno provjeren koncept: erodiranje i/ili brušenje na JEDNOM stroju

13.05.2019

Kroz 17 godina, WALTER-ov "dva-u-jedan" koncept strojeva uspješno se primjenjivao u alatničarstvu. Što u stvari stoji iza tog WALTER koncepta, kojeg je u međuvremenu nastojala kopirati i konkurencija?

190505-S6Sa stajališta proizvodnje i tehnologije, koncept "dva-u-jedan" znači kako korisnik može obavljati 100 % erodiranje alata (PCD), kao i 100 % brušenje alata (sinterirani karbid) primjenom jednog te istog stroja. Ili, a to je jedna od ključnih prednosti stroja, obje metode obrade mogu se primijeniti na jednom te istom alatu, bez gubitka vremena za ponovno stezanje alata na drugi stroj. To rješenje postalo je praktično nužnost i ekonomično za proizvodnju suvremenih PCD alata, i kojima je PCD materijal zalemljen na sinteriranu karbidnu podlogu. Erodiranje, brušenje, ili oboje u jednom stezanju, omogućuju jedinstvenu fleksibilnost u proizvodnji. Stroj "dva-u-jedan" proizveden u WALTER može obraditi bilo koji PCD alat u različitim industrijskim sektorima, kao što su obrada drva, automobilska i zrakoplovna industrija, ili za specijalne aplikacije. Kako je primjena kompleksnih i suvremenih PCD alata u konstantnom porastu, zahtjevi za hibridnom obradom, tj. "dva-u-jedan" erodiranjem i brušenjem, također rastu. Taj razvoj je već evidentan u novim PCD alatima, koji su potrebni, primjerice za obradu kompozita (CFRP) u zrakoplovnoj i svemirskoj industriji. Hibridna obrada je samo metoda koja osigurava učinkovitu proizvodnju takvih PCD alata.

Sa stajališta poslovanja, postoji dodatna prednost: činjenica da proizvođač može koristiti operacije erodiranja i brušenja, ili kombinaciju obje metode obrade na jednom stroju, čini investiciju u "dva-u-jedan" stroj manje rizičnim ulaganjem na tržištu PCD alata, posebice za tvrtke koje u prošlosti nisu bile u stanju ili nisu namjeravale proizvoditi takve alate. U slučaju da se posao s PCD alatima ne razvije prema očekivanjima, stroj i dalje može 100 % biti primijenjen za brušenje postojećeg raspona proizvoda. Od globalnog plasmana koncepta "dva-u-jedan" na izložbi EMO 2001. godine, WALTER je konstanto razvijao postojeći koncept i trenutačno imaju tri tipa strojeva u svojim rasponima. Već tada je bilo jasno kako je snažno vreteno ključno za savršene rezultate, te kako je mnoge alate učinkovitije proizvoditi s pomoću rotacijskog erodiranja, nego li s pomoću žičane EDM. U 2006. godini WALTER je predstavio modul programskog paketa koji umnaža sve prednosti koncepta "dva-u-jedan", omogućujući automatsku izmjenu elektroda i brusnih kola.

Tijekom 2016. godine predstavljen je "FINE PULSE TECHNOLOGY" za sve "strojeve dva-u-jedan", čime su postavljeni novi standardi u smislu kvalitete obrađene površine, obrade oštrica i pouzdanosti procesa u proizvodnji PCD alata. Prepoznat je generator kao ključni element s velikim utjecajem na proces, pa je stoga potpuno redizajniran. Poboljšanja u programskom paketu i niz ostalih utjecajnih faktora u konstrukciji stroja također je optimiran unutar inicijative "FINE PULSE TECHNOLOGY". Razlike u usporedbi s ostalim alatima raspoloživim na tržištu mogu se vidjeti golim okom na najuobičajenijim PCD kvalitetama s veličinom zrna 10 μm. Proizvođač alata na "dva-u-jedan" WALTER strojevima s pomoću "FINE PULSE TECHNOLOGY" može postići rezultate na svojim reznim oštricama kao da je riječ o poliranim alatima. Uz to, i krupnozrnati PCD alati, koji se do sada nisu mogli završno obrađivati s pomoću alternativnih tehnologija, sada mogu biti završno obrađeni s pomoću "FINE PULSE TECHNOLOGY", te je moguće postići savršenu kvalitetu povr- šine. U nekim slučajevima, sada je moguće čak i preskočiti čitav korak u proizvodnji, stoga što alati za erodiranje više ne moraju biti ponovno oštreni ili polirani. Tijekom 2017. računalni program je proširen s licencom programa HELITRONIC TOOL STUDIO "Eroding", dodatno olakšavajući i čineći opsežnijom proizvodnju alata, posebice onih PCD.

www.walter-machines.de

ar©tur 2016